• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3937222
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Rådgiver/seniorrådgiver - Treparts bransjeprogram

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

«Har du lyst til å samarbeide med partene i arbeidslivet om å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i utsatte bransjer?»

Om treparts bransjeprogram

Å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet er en svært viktig oppgave. Sammen med partene i arbeidslivet samarbeider Arbeidstilsynet og flere myndigheter tett for å sikre at Norge har et godt og seriøst arbeidsliv.

Enkelte bransjer er mer utsatt for dårlige arbeidsvilkår og useriøsitet enn andre. Det er opprettet Treparts bransjeprogram i fire bransjer; renhold, uteliv, transport og bilbransjen. Hvert program består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene. Arbeidstilsynet leder, drifter og koordinerer dette arbeidet, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Treparts bransjeprogram inngår som et tiltak i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Hensikten er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles, erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer. Bransjeprogrammene utgjør rammen for et operativt partssamarbeid, med fokus på å utvikle effektive og treffsikre tiltak som skal føre til en varig forbedring i bransjene.

Stillingen inngår i Nasjonal seksjon, Avdeling arbeidslivskriminalitet. Seksjonen har i dag 9 medarbeidere som er lokalisert flere steder i landet. Kontorsted for stillingen er Oslo, og du vil samarbeide tett med en medarbeider der. Sammen vil disse to stillingene utgjøre sekretariatet for Treparts bransjeprogram og ivareta et bredt spekter av arbeidsoppgaver. 

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeide tett med ulike fagmiljøer internt, partene i arbeidslivet, andre offentlige etater og samarbeidspartnere
 • Bidra til videreutvikling av arbeidet i Treparts bransjeprogram – herunder utvikle rutiner, systematikk/metodikk, plan- og malverk
 • Planlegging, forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med møter, seminarer og arrangementer
 • Følge opp budsjett og økonomi for bransjeprogrammene
 • Utrednings – og utviklingsarbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av tiltak
 • Følge opp og lede partssammensatte arbeidsgrupper – jobbe fra ide til gjennomføring og evaluering av ulike tiltak initiert av bransjeprogrammene
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av anskaffelser i forbindelse med gjennomføring av tiltak (kommunikasjonstjenester, forskning og utredning, eksterne prosjektledere etc.)
 • Oppfølging av eksterne samarbeidspartnere og leverandører, eks. kommunikasjonsbyrå, konsulenter etc.
 • Legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører og sørge for gode arbeids – og forankringsprosesser, både internt og eksternt
 • Ha oversikt over aktuell forskning, trender og utviklingsbehov i de aktuelle bransjene

Stillingen vil også kunne delta i seksjonens øvrige oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, minimum bachelorgrad eller tilsvarende, gjerne innen samfunnsvitenskapelige fag, prosjekt- eller prosessledelse
 • Relevant arbeidserfaring fra forvaltning, politikk, interesseorganisasjon eller lignende
 • Erfaring med bruk av digitale arbeidsverktøy

Det er en fordel om du har:

 • Kunnskap om norsk arbeidsliv og den norske modellen
 • Erfaring fra samarbeidsprosjekter med eksterne aktører, som for eksempel trepartssamarbeid
 • Kjennskap til prosjektmetodikk og/eller prosessledelse
 • Kunnskap om eller erfaring fra en eller flere av bransjene uteliv, renhold, transport, bilbransjen

Personlige egenskaper:

 • Er samfunnsengasjert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Er løsningsorientert og har en positiv innstilling til nye utfordringer
 • Har god rolleforståelse og kan håndtere og balansere motstridende aktører og interesser
 • Har god gjennomføringsevne og evne til å håndtere mange ulike arbeidsoppgaver samtidig
 • Er analytisk og strukturert
 • Er kreativ og initiativrik – ser mulighetsrom og våger å tenke litt stort og «utenfor boksen»
 • Er god på å bygge nettverk, skape relasjoner og «selge inn» konsepter og ideer til aktuelle samarbeidspartnere
 • Er komfortabel med å lede arbeidsgrupper og fasilitere arbeidsprosesser

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 515 000 til kr 730 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

 

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

    
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3937222
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet