Rådgiver/ Seniorrådgiver (Prosjektkoordinator)

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

 

Vi søker en rådgiver/seniorrrådgiver til Seksjon prosjektkoordinering i Avdeling for forskningsadministrativ støtte (FAS) ved Folkehelseinstituttet. De første årene vil stillingen være knyttet til et større prosjekt for å fremme sunne og bærekraftige kostvaner.

Avdelingen yter administrativ støtte til forskningsprosjekter på instituttet. Avdelingen skal støtte opp om instituttets satsing om å øke tildelinger av forskningsmidler fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, samt bidra til god økonomistyring og effektiv administrativ koordinering av instituttets prosjekter.

Som ansatt i Avdeling for forskningsadministrativ støtte (FAS) vil du bli en del av et dedikert team på 24 ansatte som kontinuerlig jobber med å profesjonalisere og utvikle fagfeltet forskningsadministrasjon. 

 

Arbeidsoppgaver:

  Arbeidsoppgavene vil variere ut fra prosjektets natur. 

 • Koordinere og følge opp større forskningsprosjekter med mange eksterne samarbeidspartnere. 
 • Systematisere og tilrettelegge for god informasjonsflyt med eksterne samarbeidspartnere.
 • Planlegge og gjennomføre møter, seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med prosjektleder.
 • Budsjettering og løpende økonomioppfølging. 
 • Rapportere til finansieringsinstanser som Forskningsrådet, EU eller andre.
 • Bistå prosjektleder med å skaffe relevante godkjenninger, eksempelvis etisk godkjenning, dispensasjon fra taushetsplikt, søke om tilgang til registerdata, og ivaretakelse av krav i henhold til personvernlovgivningen.
 • Bistand i innsamling av forskningsdata.
 • Samarbeid med andre avdelinger ved instituttet, inklusiv økonomiavdeling, juridisk avdeling, kommunikasjonsavdelingen og HR.
 • Bidra i utvikling av fagfeltet forskningsadministrasjon ved instituttet.
 • Støtte opp om avdelingens arbeid og være en god ambassadør for FAS-avdelingen.

Kvalifikasjoner:

Vi krever: 

 • Utdanning fra høyskole/universitet på masternivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Minimum tre års erfaring med koordinering av prosjekter og samarbeid mellom ulike institusjoner eller tilsvarende. 
 • God IT-kompetanse med vekt på systemverktøy. 

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med samarbeid med ulike aktører innen offentlig sektor, næringsliv, stiftelser og organisasjoner.
 • Erfaring med forsknings- og innovasjonsprosjekter. 
 • Erfaring med økonomioppfølging.

Stillingen vurderes til stillingstittel rådgiver, men kandidater med over fem års erfaring fra forskningsadministrasjon kan vurderes til stilling som seniorrådgiver.

Personlige egenskaper:

 • Motivert og engasjert person som kan arbeide selvstendig og systematisk.
 • Kan takle høyt arbeidstempo i perioder.
 • God evne til å kommunisere og til å skape kontakt med samarbeidspartnere.
 • Serviceinnstilt og fleksibel.
 • Må ha gode evner til samarbeid og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet samt interesse for folkehelse og administrative oppgaver tillegges avgjørende vekt.

Vi tilbyr:

 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, med lønn i henhold til statens regulativ, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring. 
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver.
 • God kollegastøtte og spennende utviklingsmuligheter innen fagfeltet forskningsadministrasjon.
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel.
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.