Rådgiver/Seniorrådgiver- økonom

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Vi har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i avdeling for økonomi. Avdeling for økonomi er organisatorisk plassert i Instituttstab. Instituttstab består av organisatoriske enheter innen Virksomhetsstyring, Økonomi, Regnskap, Juridiske tjenester, HR; Personal og lønn og Eiendom og intern drift. Den som ansettes vil ha tett kontakt og delta i nettverk med flere andre økonomifaglige ressurser i instituttet. Stillingen vil rapportere til avdelingsdirektør for Økonomi.

FHI er en stor, spennende og kompleks organisasjon i stor endring. Dette gjør at her vil du få ta del i mange interessante problemstillinger. Stillingen er viktig i våre leveranser til Statsregnskapet, Riksrevisjonen og internt hos FHI.  Folkehelseinstituttet er fullservicekunde av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). DFØ er vår tjenesteleverandør på lønn og regnskap, der vi benytter regnskapssystemet Agresso (Unit4) og lønnssystemet SAP.

Avdelingen har 13  ansatte og ivaretar regnskapsføring og økonomioppfølging for instituttet. Som statlig virksomhet følger vi kontantprinsippet, men utarbeider også årsregnskap og delårsregnskap etter Statlige regnskapsstandarder (SRS). Instituttet er ikke skattepliktig, men er registrert i mva. registeret. Avdelingen inkluderer seksjon for regnskap og og samarbeider tett med Virksomhetsstyring, Forskningsadministrativ støtte (FAS) og Personal og lønn. Stillingen vil ha et spesielt ansvar for å følge opp modell for indirekte kostnader og  prosjektregisteret.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å følge opp modell for indirekte kostnader, herunder årlig oppdatering av satser
 • Arbeide med den årlige beregning og oppdatering av indirekte kostnader, herunder leiested for forskningsprosjekter
 • Bistand til prosjektledere i fagområdene i bruk av modellen, i samarbeid med FAS
 • Ansvar for oppdatering av prosjektregisteret i Agresso 
 • Følge med på prising og prisregulering knyttet til våre tjenester og leveranser.
 • Arrangere og delta i interne møter og kurs
 • Generelt økonomiarbeid i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis Master
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med 1-2 års erfaring
 • Erfaring fra systemene som FHI benytter (Unit4 levert av DFØ) er en fordel
 • Erfaring fra andre virksomheter som benytter indirekte kostnader/leiested er en fordel
 • Erfaring fra SRS (statlig regnskapsstandard) og statlig økonomiregelverk er en fordel
 • Erfaring fra økonomiarbeid og forskningsadministrasjon i den sentrale statlige helseforvaltningen er en
  fordel

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og initiativrik
 • Nøyaktig og pålitelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Systematisk og målrettet
 • Fleksibel og er opptatt av å finne de beste løsningene 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Arbeidsplass i flotte lokaler på Myren, rett ved Akerselven