Rådgiver/seniorrådgiver- nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Ved avdeling for smittevernregistre er det ledig en fast og eventuelt en midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Avdelingen forvalter og utvikler infeksjonsmedisinske registre og smittevernregistre med drifts- og dataansvar for Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), bivirkninger etter vaksinasjon (BIVAK), Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) og Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN). Avdelingen er også dataansvarlig for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM.

Avdelingen er svært sentral i håndteringen av koronapandemien og koronavaksinasjonsprogrammet. Det er et bredt samarbeid mot område for helsedata og digitalisering og med andre avdelinger på området for smittevern, miljø og helse. Avdelingen samarbeider nært med andre fagmiljøer i området og brukere utenfor Folkehelseinstituttet og skal sørge for at den blir en sentral aktør for å levere grunnlagsdata for forskning og helseanalyse. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for registreringer inn til SYSVAK, inkludert elektronisk import av vaksinasjonsdata og administrative oppgaver knyttet til håndtering av post mm.
 • Kvalitetssikring av data til SYSVAK, inkludert oppfølging av aktører (vaksinatører,
 • journalleverandører mm.) som rapporterer vaksinasjoner til SYSVAK
 • Ansvar for dataanalyser knyttet til datautlevering fra SYSVAK til overvåking, forskning og
 • kvalitetssikring, publisering av dekningsstatistikk, samt kopling av data med andre registre
 • Meldingsovervåkning til helseregisteret og oppfølging av NHN
 • Håndtering av personsensitiv informasjon
 • Bistå i kommunikasjon rundt innrapportering og datakvalitet
 • Bidra til avdelingens kontinuerlige fokus på forbedring, kvalitetssikring og utviklingsprosjekter på smittevernregistrene
 • Tverrfaglig samarbeide innenfor avdelingen og med andre avdelinger

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på masternivå og interesse for IT/Helseinformatikk
 • Relevant arbeidserfaring innen helseregisterarbeid er ønskelig
 • Erfaring med analyser av data og bruk av ulike datasystemer og spørringer, eks. Stata, SQL
 • Gode Microsoft Office kunnskaper generelt, og særskilt Excel (PowerPivot)
 • Erfaring med elektronisk arkiv/saksbehandlingssystemer er ønskelig
 • Kunnskap om helseforvaltningen og om elektronisk kommunikasjon og samhandling i helsesektoren er ønskelig
 • Kjennskap til relevant lovverk for helseregisterarbeid er ønskelig
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til selvstendig arbeid, nøyaktig, strukturert og kvalitetsbevisst 
 • Interesse for datahåndtering og analyser
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid