Detaljer


Rådgiver/seniorrådgiver Mangfold i arbeidslivet (2020/04)

Regjeringen ønsker gjennom Integreringsstrategien å styrke bevisstheten hos arbeidsgivere om etnisk mangfold som ressurs. IMDi er gitt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede og utvikle nye tiltak og tjenester rettet mot arbeidsgivere.

IMDi utlyser i den forbindelse et engasjement i Kvalifiserings- og arbeidslivsseksjonen i 12 måneder. Vi søker etter deg som har kunnskap og engasjement for mangfoldsarbeid i virksomheter.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utredningsarbeid knyttet til hvordan ulike tiltak kan styrke bevisstheten om etnisk mangfold som ressurs blant arbeidsgivere. Dette innebærer bl.a. å søke kunnskap og praksis, ha dialog med interessenter og representanter for målgruppen
 • Delta i utviklingsarbeid med å utforme forslag til tiltak og tjenester for arbeidsgivere
 • Delta i iverksetting av tiltak og tjenester for arbeidsgivere

Den som tilsettes vil samarbeide tett med andre medarbeidere som jobber med fagfeltet mangfold i arbeidslivet

Noe reisevirksomhet kan påregnes.

Kvalifikasjoner:

Dette må du ha: 

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne med samfunnsvitenskapelig studieretning
 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med utrednings- og utviklingsarbeid

Det er en fordel om du har: 

 • Erfaring med rekrutteringsarbeid og mangfoldsarbeid
 • Erfaring med utrednings- og utviklingsarbeid knyttet til tjenester og tiltak, herunder også utvikling av digitale tjenester
 • Erfaring med anskaffelse av og gjennomføring av oppdrag
 • Kunnskap om norsk arbeidsliv
 • Erfaring fra samarbeidsprosjekter med eksterne aktører, som for eksempel trepartssamarbeid

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, kreativ og initiativrik når det gjelder å finne
  fram løsninger og gjennomføring
 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • Evne til å tilpasse seg eventuelle endringer i prioriteringer av arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (ltr. 47-69 eller kr. 428200-627700) / seniorrådgiver stillingskode 1364 (ltr. 60-70 eller kr. 532200-640200)  
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Et godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn og høy kompetanse