Rådgiver/seniorrådgiver -jurist

Statsforvalteren i Agder Avd Arendal

Offentlige tjenester og forvaltning

Helse- og sosialavdelingen har ledig 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver -jurist, avhengig av erfaring og kompetanse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Helse- og sosialavdelingen har cirka 32 medarbeidere med bred sosial, helsefaglig og juridisk kompetanse.

Sentrale oppgaver for avdelingen er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og gode helse- og omsorgstjenester til befolkningen i fylket, og se til at den enkelte får oppfylt sine rettigheter etter helselovgivningen. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt, og den som tilsettes vil arbeide nært sammen med andre med annen fagkompetanse.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene for juriststillingen vil være klagesaksbehandling, forvaltningsoppgaver, rådgivning og veiledning på det helserettslige området. Det er mange ulike juridiske oppgaver i avdelingen og de nærmere oppgavene vil bli bestemt på bakgrunn av kompetanse til den som tilsettes. Medvirkning i planlagte tilsyn er også en sentral oppgave.


Vi ønsker mangfold
Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen.
 • Kompetanse og erfaring på helse- og sosialrettens områder tillegges stor vekt.
 • Det er ønskelig med relevant praksis og faglig innsikt i offentlig forvaltning.
 • Den som tilsettes bør ha kunnskap om den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og kjennskap til spesialisthelsetjenesten.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er et krav.

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlig egnethet og søker etter en resultatorientert medarbeider med stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe effektivt. Du må være fleksibel, ha gode samarbeidsevner, men også være dyktig på å jobbe selvstendig.

Søkerne vil bli vurdert ut fra personlige egenskaper, formell kompetanse og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.

Vi tilbyr

 • Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 480 000 – 600 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø.
 • Nye moderne lokaler på Fløyheia i Arendal.
 • Statsforvalteren har innført sommertid og fleksibel arbeidstid for de ansatte.


Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen får du av:

 • ass. avdelingsdirektør Kristin Hagen Aarsland, tlf 38176171 / 926 82571
 • avdelingsdirektør / fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen tlf 37017500 / 90045994

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk her". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.
Søknadsfrist: 20.6.2021

Om arbeidsgiver

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.