Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver/seniorrådgiver -jurist

Justis- og vergemålsavdelingen har ledig 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - jurist. Stillingen er tilknyttet bevillingsenheten, med kontorsted Arendal.

I forbindelse med at Fylkesmannen i Agder overtar oppgaver etter trossamfunnsloven L. av 24. april 2020 nr. 31,har vi behov for å ansette flere medarbeidere fra 01.01.21.

Oppgaven utføres i dag av de andre fylkesmannsembetene i landet, med unntak av Fylkesmannen i Oslo og Viken, som fortsatt skal ha ansvaret for trossamfunn i eget fylke.

Justis- og vergemålsavdelingen med sine p.t. 32 ansatte består av tre fagenheter; justisenheten, vergemålsenheten og bevillingsenheten.

Bevillingsenhetens oppgaver omfatter blant annet tilskudd til trossamfunn, registrering av trossamfunn og godkjenning av vigslere.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver vil fortrinnsvis være saksbehandling etter trossamfunnsloven. Oppgaver knyttet til avdelingens øvrige saksområder kan bli aktuelle, avhengig av organiseringen av arbeidsoppgavene.

Vi forutsetter at den som tilsettes stiller seg positiv til endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • forståelse for digitalisering av oppgaver
 • erfaring fra regnskapsarbeid og saksbehandling vil være en fordel
 • motivasjon for stilling med høyt arbeidstempo
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • resultatorientert og fleksibel
 • evne til å ta initiativ og selvstendige beslutninger

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt. Søkerne vil bli vurdert ut fra personlige egenskaper, formell kompetanse og praksis. De første 6 månedene er prøvetid.

Vi tilbyr

 • trivelige kolleger
 • avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 480 000 – 600 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø

Spørsmål om stillingen

Fylkesmannen ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, seksuell legning, funksjonsevne eller hull i CV' en. De to sistnevnte kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.


Nærmere opplysninger om stillingen får du av:

 • fagleder Anita Rist, telefon 381 76 244
 • avdelingsdirektør Eva Jørlo, telefon 370 17 556 / 41573086

Er dette en stilling for deg?

Søknad sendes elektronisk via lenke på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden. Relevante vitnemål og attester må følge søknaden. Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Søknadsfrist: 25. oktober 2020.