Rådgiver/seniorrådgiver innen arealplanlegging

Statsforvalteren i Agder Avd Arendal

Offentlige tjenester og forvaltning

Miljøvernavdelingen har ledig 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor fagområdet arealplanlegging, med tiltredelse snarest.

Miljøvernavdelingen ivaretar Statsforvalterens oppdrag på miljøområdet i Agder. Vi er rundt 35 medarbeidere, fordelt på fire faggrupper.

Faggruppe arealplan formidler nasjonal politikk og prioriteringer i kommunal og regional arealplanlegging, og veileder om statlige føringer.

Statsforvalteren er fagmyndighet for blant annet klima, jordvern, naturmangfold, landskap, vann- og vassdrag, strandsone, barn og unge og folkehelse. Gjennom vårt arealplanarbeid skal vi bidra til at slike nasjonale interesser ivaretas i kommunal arealplanlegging

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, seksuell legning, funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak tillegges arbeid med arealplaner og dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Veiledning av kommuner og andre eksterne aktører, samt deltakelse i planprosesser er en viktig del av arbeidet. Du vil ha jevnlig kontakt med ulike eksterne aktører som fylkeskommunen, kommuner, andre sektormyndigheter og tiltakshavere. Andre oppgaver kan tildeles etter embetets og avdelingens behov.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen arealplanlegging, landskapsarkitektur, samfunnsplanlegging eller tilsvarende.
 • God kunnskap om areal- og samfunnsplanlegging.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning med anvendelse av plan- og bygningsloven og/eller praktisk arealplanlegging.
 • Kjennskap til annet relevant særlovverk er ønskelig.
 • Mange år med dokumentert arbeidserfaring innen areal- og samfunnsplanlegging og med gode referanser kan kompensere for utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er et krav.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person med gode samarbeidsevner, samt evne til å sortere og analysere større informasjonsmengder. I denne stillingen er det viktig å inngi tillit, og å utvise god rolleforståelse. Videre er det viktig at du er løsningsorientert, fleksibel og ryddig.

Søkerne vil bli vurdert ut fra personlig egnethet, formell kompetanse og arbeidserfaring. De første 6 månedene anses som prøvetid.

Vi tilbyr

 • Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 500 000 – 620 000 brutto pr. år, brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SP). Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i SP.
 • Utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø.
 • Nye, moderne lokaler på Fløyheia i Arendal.
 • Statsforvalteren har innført fleksitid og sommertid for de ansatte.

Den som ansettes må kunne akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

Spørsmål om stillingen

 • Fung. miljøverndirektør, Thomas Kiland-Langeland, tlf. 37017543 eller 95014685.
 • Faggruppeleder arealplan, Pia Karine Hem Molaug, tlf. 37017535.

Søknad sendes elektronisk via lenken på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

Søknadsfrist: 15. juni 2021.

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.