Ledig stilling

Gjerdrum kommune

Rådgiver/Seniorrådgiver geoteknikk/naturfare

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å forebygge naturfare i Gjerdrum kommune?

Gjerdrum kommune har deler av sine arealer under marin grense med flere kvikkleiresoner. Det er høyt aktivitetsnivå på boligbygging, kommunale formålsbygg og utvikling av kommunalteknisk infrastruktur. Mye av utviklingen skjer i områder hvor grunnforhold må evalueres. Det gjør at du som ansvarlig for geoteknikk/naturfare vil få utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innen ditt fagfelt. Det byr også på gode muligheter til samhandling og spille på andres fagkunnskap i Gjerdrum kommune.
Gjerdrum kommune ønsker å styrke innsatsen og forvaltningen innen dette området i møte med et regelverk som er i utvikling. Innehaver av stillingen vil bli sentral i helhetlig forvaltning av dette ansvarsområdet.

Det er tatt initiativ på tvers av flere kommuner på Romerike om å etablere et robust felles miljø på fagområdet. Dette samarbeidet er er under utredning og denne stillingen vil naturlig bli en del av dette fellesskaper skulle disse planene realiseres.

Virksomhetene tekniske tjenester (ansvar for kommunale eiendommer, byggeprosjekter, vei og vann- og avløpsinfrastruktur) og plan, oppmåling og byggesak vil primært være premissgiver for hvilke oppgaver stillingen vil løse, men stillingen vil også gjøre overordnede oppgaver for hele kommunen innen ansvarsområdet.
Som ansvarlig for geoteknikk/forebygging naturfare i Gjerdrum kommune vil du jobbe overordnet for hele kommunen på enkelte områder (beredskap), men primært i tjenesteområdene som angitt over. Den nyopprettede stillingen er plassert i Virksomhet tekniske tjenester.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre og vurdere geotekniske beregninger og analyser
 • Faglig støtte til vurderinger i saksbehandling innen tjenesteområdet
 • Faglig støtte til vurderinger i forbindelse med kommunale byggeprosjekter
 • Faglig støtte til vurderinger i forbindelse med kommunale kommunale infrastrukturprosjekter
 • Beredskapsarbeid - forebyggende og ved akutte hendelser
 • Ha ansvaret for systematisk oppfølging av hendelser/bekymringsmeldinger/varsler over tid
 • Bidra i dialog med innbyggere og utbygger innen ditt fagfelt
 • Veiledning innen geoteknikk til saksbehandlere
 • Inngå i kommunens team for håndtering av bekymringsmeldinger
 • Saksbehandling av generelle henvendelser/bekymringsmeldinger vedrørende grunnforhold
 • Kontakt og dialog med relevante myndigheter og aktører utenfor kommunen
 • Andre oppgaver hvor det er behov for geoteknisk kompetanse
 • Ha veiledningsansvar ovenfor grunneiere ved pålagte tiltak
 • Bidra til å forebygge naturskader med utgangspunkt i grunnforhold, vannveier og endrede klimaforutsetninger
 • Stillingen vil delta i et eventuelt fremtidig flerkommunalt samarbeid innen fagfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med mastergrad i geoteknikk eller tilsvarende
 • Lang og god dokumentert erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Minst 3 års arbeidserfaring innen fagområdet

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Interesse for arbeid innen offentlig sektor
 • Relevant erfaring, eksempelvis fra kommune, overordnet myndighet eller privat virksomhet
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven og andre relevante lover/ forskrifter
 • Erfaring med å utarbeide og vurdere geotekniske rapporter
 • Erfaring innen beredskapsarbeid er ønskelig men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert
 • Arbeider selvstendig og systematisk
 • God på å prioritere
 • God gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb
 • En nyopprettet stilling som gir en unik mulighet til faglig og personlig utvikling
 • Et bredt spekter av arbeidsoppgaver
 • Å være med på og gjøre en forskjell
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor deler av tiden