Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Rådgiver/seniorrådgiver fagutvikling, kvalifisering og mangfold

Direktorater og tilsynsorgan

MDi utlyser to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i Kvalifiserings- og arbeidslivsavdelingen (KVAL).
Avdelingen består i dag av 18 engasjerte og inkluderende medarbeidere. KVAL har blant annet ansvar for arbeidet med fagutvikling, formidling og utredninger knyttet til kvalifisering av flyktninger og innvandrere, og økt etnisk mangfold i arbeidslivet. Avdelingen forvalter også fire tilskuddsordninger rettet mot kommuner, fylkeskommuner og arbeidsgivere. Vi trenger nå nye medarbeidere som skal bidra i arbeidet med tilskuddsforvaltning- og oppfølging, og den generelle fagutviklingen på  kvalifiserings- og mangfoldsfeltet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til fagutvikling og formidling på mangfolds- og kvalifiseringsfeltet
 • Tilskuddsforvaltning, prosjektoppfølging og veiledning av tilskuddsmottakere
 • Samarbeide med sentrale og regionale aktører samt forskningsmiljø i fagutvikling, relevante tiltak og virkemidler
 • Bidra til IMDis innspill til politikkutvikling gjennom analyser, og utarbeidelse av forslag til politiske satsinger, kunnskapsutvikling og forsøk
 • Bidra til å formidle anvendbar kunnskap til kommunene og samarbeidsaktører
 • Utarbeide høringsinnspill
 • Administrative oppgaver, blant annet planlegge og gjennomføre møter og arrangementer 

Det må påregnes noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Relevant, gjerne samfunnsvitenskapelig, utdanning på masternivå. Særlig relevant og lang erfaring på minst 5-10 år kan kompensere for krav om master
 • Arbeidserfaring fra, eller god kunnskap om offentlig forvaltning
 • God kunnskap om eller erfaring fra/samarbeid med ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
 • Det er en forutsetning at aktuelle kandidater enten har erfaring fra eller god innsikt i kvalifisering av voksne innvandrere/flyktninger og integreringsfeltet, eller har erfaring fra eller god innsikt i arbeid med økt etnisk mangfold i arbeidslivet og partssamarbeid
 • Svært gode skriftlige og muntlige formidlingsevner

Fordelskrav:

 • Kjennskap til relevant regelverk
 • Erfaring fra prosjektarbeid/prosessledelse
 • Utredningskompetanse
 • Kjennskap til statistikk og analyseverktøy
 • Erfaring fra digitaliseringsarbeid

Annet:

 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet.
 • Alle søkere må laste opp vitnemål (og attester), bruk gjerne vitnemålsportalen til å laste opp vitnemål.

Personlige egenskaper:

 • God til å bygge relasjoner og samarbeid
 • Selvstendig og strukturert
 • Analytisk med evne til å forholde seg til mye informasjon og trekke ut essensen
 • Fleksibel ved endringer i oppgaver som følge av endrede behov
 • Tar selv initiativ til kreative løsninger på utfordringer 

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 507 600 til kr. 637 900) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 594 300 til kr. 715 900 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering