Rådgiver/Seniorrådgiver - Digital Helse Advisor/Senior Advisor - Digital Health

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Vi søker implementeringsrådgiver / senior implementeringsrådgiver for digitale helseteknologier for å forvalte implementeringsaktivitetene våre gjennom faglig bistand og prosjektutvikling og ledelse.

Stillingen er plassert i Klynge for global helse i Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Klynge for global helse bidrar blant annet til forskning, samarbeid om beredskap, digitale helseinformasjonssystemløsninger, oppsummering og formidling (særlig gjennom EPOC) og samarbeid med offentlige helseinstitusjoner i lav- og mellominntektsland. Området jobber tett med andre folkehelseinstitusjoner, universiteter, Norad og Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Klynge for global helse ved Folkehelseinstituttet jobber med å utvikle, promotere og forske på digitale helseløsninger, inkludert elektroniske helseregistre i lav- og mellominntektsland. Vi legger vekt på å innhente data ved pasientkontakt og gjennom behandlingsforløpet, i hovedsak for å samle inn nøkkelinformasjon for å forstå hvordan behandling, risikofaktorer og ulikhet påvirker helsehjelp og utbytte. Denne tilnærmingen bidrar også til å sikre komplett datainnsamling på universell helsedekning og populasjonshelseutfall. Vi gir faglig støtte til land for utvikling og implementering av e-Registre og andre digitale helseløsninger. Nåværende arbeid inkluderer samarbeid med Palestina, Rwanda, Uganda og Bangladesh, og ytterligere landssamarbeid i er under utvikling. Feltarbeid i partnerland er en vesentlig del av aktivitetene, og reisevirksomhet må derfor påregnes.

 

For English version of this advertisement, please click here (if any problem with the link, please contact HR-raadgivning@fhi.no)

Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som en faglig implementeringsrådgiver for aktiviteter i digitale helseprosjekter, inkludert reise og bistand i land etter behov, og jobbe med landteam
 • Utvikle implementeringsaktiviteter og tidslinjer, og overvåke pågående fremgang i samarbeid med partnere i landet
 • Arbeide med programvareutviklere for å designe digitale helseverktøy i henhold til landets behov
 • Vurdere databaser og andre tekniske krav for implementering av helserelaterte digitale verktøy i samarbeid med partnere i landet
 • Sette opp og konfigurere DHIS2-systemer for innsamling og bruk av data på individuelt nivå
 • Designe og gjennomføre opplæringsaktiviteter for brukere av digitale løsninger i samarbeid med partnere
 • Bidra til prosjektevaluering og implementeringsforskning i Klynge for global helse

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i helseinformatikk eller tilsvarende erfaring
 • Utmerkede kommunikasjonsevner og flytende engelsk, både muntlig og skriftlig. Andre språk et pluss
 • God norskforståelse eller vilje til å lære norsk, som er arbeidsspråket til Folkehelseinstituttet
 • Evne og vilje til å reise internasjonalt
 • Kvalifisert til arbeid i Norge
 • Erfaring med å tilby teknologirelatert støtte for folkehelse og/eller internasjonale utviklingsprosjekter i en klientrettet rolle er ønskelig
 • Erfaring med å konfigurere DHIS2 eller lignende åpen kildekode/programvare (f.eks. MOTECH, OpenEMPI, OpenEMR, OpenMRS, OpenSRP, RapidPro) er ønskelig
 • Erfaring med relasjonsdatabasesystemer f.eks. mySQL, Oracle eller (foretrukket) PostgreSQL er ønskelig
 • Erfaring med å utføre API-spørringer og dataanalyse på et kodingsspråk (Javascript, R, Python) og/eller en annen plattform for å implementere grunnleggende CRUD -operasjoner (Postman, curl) er ønskelig
 • Erfaring med å arbeide med Android programvareutviklingssett (SDK) er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, løsningsorientert og med et sterkt leveringsdriv
 • Gode organisasjons- og tidsstyringsevner
 • Evne til både å jobbe selvstendig og til å samarbeide godt med andre
 • Personlige og sosiale ferdigheter
 • Motivert og ansvarlig
 • God arbeidsmoral og -kapasitet

Vi tilbyr:

 • En unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En spennende og utfordrende stilling i et faglig solid og internasjonalt miljø
 • Attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kolleger
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn etter avtale, iht. statlig lønnsregulativ, og avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f eks trening i arbeidstiden
 • Moderne kontorer