Ledig stilling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Rådgiver/seniorrådgiver

Direktorater og tilsynsorgan

Er du god på å samarbeide, og vil du bruke din kompetanse på å bidra i bosetting av flyktninger? Har du stor arbeidskapasitet, trives å arbeide med korte frister og kan håndtere ulike arbeidsoppgaver parallelt?

Som følge av krigen i Ukraina er det et stort bosettingsbehov også i 2023. Avdeling Bosetting har behov for flere medarbeidere som kan bidra til å løse oppgavene i avdelingen og samhandle med alle kommuner i landet for at flyktningene blir bosatt. Vi lyser derfor ut stillinger i midlertidig engasjement med 12 måneders varighet. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Avdeling bosetting (BOS) inngår i Divisjon for bosetting og kvalifisering (DBK). Avdelingen har et godt arbeidsmiljø, bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn, erfaringer og livsfaser. 

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Høgskole/universitetsutdanning på masternivå, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelig retning. Utdanning på bachelor-nivå, sammen med dokumentert relevant arbeidserfaring, kan kompensere for krav om mastergrad.
 • Meget gode formulerings- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk. Det er også nødvendig med gode engelskferdigheter, både skriftlig og muntlig.
 • Gode digitale ferdigheter innenfor vanlige kontorstøtteprogrammer og digital kommunikasjon, med gode evner til å ta i bruk digitale saksbehandlingssystemer.
 • Norsk pass for deltakelse i uttakskommisjoner.

Det er en fordel om du i tillegg har:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, kommunalt tjenesteapparat eller sosialt entreprenørskap.
 • Erfaring med prosessarbeid eller å lede arbeidsseminarer (workshops)
 • Erfaring med utarbeidelse av saksdokument eller presentasjoner

  Personlige egenskaper:

  Vi ser etter medarbeidere som:

  • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kan skape dialog og samhandling på tvers.
  • Er systematisk, effektiv og jobber strukturert. Trives med høyt arbeidspress.
  • Er selvstendig og initiativrik når det gjelder å finne frem til løsninger og gjennomføring.
  • Kan prioritere og levere i henhold til frister.
  • Har evne og vilje til å arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder. 

  Vi tilbyr:

  • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 517600 til kr. 648700) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 604400 til kr. 689100 brutto pr år).
  • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner, og sett opp mot avdelingens lønnsnivå. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
  • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
  • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget