Detaljer


Rådgiver/ seniorrådgiver

Vi søker en erfaren rådgiver til sekretariatet som skal bistå utvalget, og bidra til at utvalget styrker sin stilling i samarbeidet mellom hjem og skole. Arbeidet vil bestå i å gi utvalget god faglig og administrativ støtte i arbeidet for å ivareta sitt mandat, samt gi råd til foreldre og ansatte i skolen.

Sekretariatet flyttet fra Oslo og til Bø i Vestfold og Telemark høsten 2018. Flere av våre Oslo-baserte medarbeidere har sagt opp sine stillinger, og det er ledig en 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver i FUG fra januar 2021.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere pedagogisk utdanning, gjerne på masternivå, eller annen relevant utdanning.
 • Meget god kunnskap om utdanningssektoren og -lovverket
 • God kjennskap til og erfaring med grunnopplæringen fra 1. trinn til og med 1. året på vgs.
 • God samfunns- og systemforståelse
 • Erfaring med rådgiving og samarbeid mellom hjem og skole
 • Erfaring med prosjekt- og prosessarbeid
 • Erfaring med saksbehandling og utredningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Arbeidsoppgaver

 • Avgi høringsuttalelser i aktuelle saker
 • Forberede utvalgsmøtene med bl.a. å lage saksframstilling og forberede saker
 • Samarbeide med andre organisasjoner i sektoren
 • Rådgivnings- og informasjonsvirksomhet til foreldre og ansatte i grunnopplæringen
 • Kurs, foredrags- og prosjektarbeid
 • Utarbeidelse av digitalt fagmateriell
 • Utarbeide fagtekster for utvalgets hjemmeside
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med ekstern møtevirksomhet og deltakelse på eksterne oppdrag.

Personlige egenskaper:

 • Den vi søker jobber systematisk og effektivt.
 • Du har god måloppnåelse og kan dokumentere resultater.
 • Du har evne til strategisk og analytisk tilnærming.
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn i stillingskode 1434 (rådgiver) eller 1364 (seniorrådgiver) avhengig av kompetanse, i hht Hovedtariffavtalen i Staten lønnstrinn 64 - 75 (573 100,- - 704 900,-). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA- bedrift
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden).

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med kontorsjef Marianne Dahlseng, marianne.dahlseng@fug.no, tlf. 95917691.

Alle som søker stillingen må søke elektronisk via lenke på denne siden. Du må laste opp vitnemål (karakterutskrift om du er under utdanning), eventuell NOKUT-godkjenning for utdanning fra utlandet samt attester for at søknaden din skal vurderes. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere vil i så fall bli kontaktet.

Om oss

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er to selvstendig rådgivende utvalg for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Utvalgene arbeider for å utvikle samarbeidet mellom hjem og
skole/barnehage, og ivareta foreldrenes interesser i barnehage- og skolesammenheng.

Utvalgene er partipolitisk nøytrale og oppnevnes for fire år om gangen. Nåværende utvalg er inne i sitt første år.

Stillingen er tilknyttet sekretariatet til utvalgene, som er
organisert som en egen virksomhet underlagt Kunnskapsdepartementet.

Sekretariatet holder til i Bø i Vestfold og Telemark.