Detaljer


Rådgiver/seniorrådgiver (2020/11)

Har du erfaring med politikkutvikling i offentlig sektor? Trives du med å utarbeide godt språk og tydelig kommunikasjon? Er du i tillegg samfunnsinteressert og opptatt av god integrering?

Vi søker deg som ønsker å benytte din analytiske og samfunnsfaglige kompetanse til å styrke vårt arbeid for bosetting av flyktninger i Norge. Stillingen er spesielt rettet mot fagutvikling vedrørende barn og enslige mindreårige flyktninger.

IMDi er et moderne og utviklingsorientert direktorat med en betydelig digital portefølje. Vårt arbeid innebærer dialog og samarbeid med departement, justissektoren, kommunal sektor, direktorater og andre organisasjoner. Ditt arbeid vil bidra til vår helhetlige innsats for å implementere og bidra til å utvikle regjeringens integreringspolitikk

Bosettings- og tidlig innsatsseksjonen inngår i Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen. 
Seksjonen har et godt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn og høy kompetanse. IMDi er en
mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser.

Arbeidsoppgaver:

 • Dialog og samarbeid med sektormyndigheter, kommuner, direktorater og andre samarbeidspartnere om bosetting av flyktninger.
 • Bidra til IMDis arbeid med innspill til politikkutvikling på bosettings- og integreringsfeltet, særlig når det gjelder barn og enslige mindreårige
 • Stillingen skal ha særskilt fokus på barn og enslige mindreårige flyktninger
 • Håndtering av henvendelser fra kommuner om bosetting
 • Praktisk bosettingsarbeid, herunder deltakelse i uttakskommisjoner (krav om norsk pass for deltakelse i uttakskommisjoner)
 • Samarbeide med andre aktører om relevante tiltak, virkemidler og utviklingsarbeid
 • Bidra til utviklingsarbeid knyttet til bosettingsarbeidet (herunder digitalisering og FoU) 
 • Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av møter, samlinger, konferanser 
 • Utarbeidelse, presentasjon og formidling av kunnskap og informasjon 
 • Arbeidsoppgaver vil kunne variere over tid 

Noe reisevirksomhet må påregnes, ca 15-30 reisedøgn per år.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • Mastergrad eller høyere. Fortrinnsvis i samfunnsvitenskapelig studieretning, der metodefag inngår i den avlagte graden.
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning, herunder dokumenterbar egen erfaring med utarbeidelse av saksdokument, presentasjoner, FoU-forslag, utredninger jf. utredningsinstruks
 • Relevant erfaring fra barnefaglig arbeid på policy-nivå/politikkutvikling
 • Meget gode formulerings- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. 

Følgende kvalifikasjoner og erfaring er ønskelig/fordel:

 • Kjennskap til arbeid med bosetting av flyktninger
 • Erfaring med digitaliseringsarbeid
 • Erfaring med LEAN eller andre prosessredskap
 • God kunnskap om og gjerne erfaring fra ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter               

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, selvstendig og strukturert, tar tak i oppgaver og driver prosesser fremover på egenhånd.
 • Analytisk og med god tallforståelse
 • Svært gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig. Du er god til å kommunisere på en forståelig og tydelig måte, også med dem som ikke kjenner fagområdet ditt. Du har gjerne klarspråk som ideal.
 • God på å gi og få tilbakemeldinger 
 • Evne og vilje til å arbeide fleksibelt innenfor ulike oppgaveområder

Vi tilbyr:

 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 (kr. 428 200-627 700 ), seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 532 200-640 200.
 • Fleksibel arbeidstid
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv(IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø