Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern ivaretar lovpålagte oppgaver innenfor blant annet folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Avdelingen har 11,5 årsverk, og har nå ledig ett års vikariat som rådgiver.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre tilsyn i tråd med helsesjefens/kommuneoverlegens prioriteringer og avdelingens risikovurderinger
 • Godkjenne barnehager og skoler
 • Ha oversikt over, gi råd og saksbehandle innen miljørettet helsevern og bistå til andre kartlegginger
 • Gi råd for å ivareta helsemessige hensyn ved kommunal og regional planlegging
 • Kartlegge, gi råd og behandle klager i forhold til støy, dyrehold, luftforurensning, etc
 • Ha oversikt over og veilede i forhold til helsefremmende og ulykkesforebyggende arbeid
 • Gjennomføre kontroller og utstede hygienesertifikat til båter i utenriksfart
 • Utføre andre arbeidsoppgaver som er relevant til stillingen
Kvalifikasjoner

Må ha:

 • Tre år relevant høyskole/universitets utdanning
 • Gjerne innen miljørettet helsevern, helse- eller ingeniørfag,HMS, yrkeshygiene, etc
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling og tilsynskompetanse vil bli vektlagt. 

Ønskelig:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning og tilsynskompetanse
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Stor arbeidskapasitet og like utfordringer
 • God formuleringsevne i norsk skriftlig og muntlig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt
 • Evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Trening i arbeidstiden