Rådgiver lønn og HR teknologi

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

NMD har besluttet å outsource lønnsfunksjonen og søker nå en rådgiver for lønn og HR teknologi som vil ha totalansvar for lønn, fravær og refusjon i den nye driftsmodellen. Du har også ansvar for systemløsningene innenfor lønnsområdet.

Du vil være kontaktpunktet mellom NMD og vår eksterne lønnsleverandør og skal sikre høy kvalitet i alle leveranser fra og til leverandøren. Du er oppdatert på lover og regler, og er NMDs interne ressursperson i spørsmål om lønn, fravær og refusjon. Du samarbeider tett med økonomiavdelingen om avstemming og rapportering.
Rådgiver lønn og HR teknologi rapporterer til leder for HR Tech and Services.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp ekstern lønnsleverandør på kvalitet og avtalte SLAer.
 • Sikre NMDs leveranser til ekstern lønnsleverandør i henhold til produksjonsplaner.
 • Kontroller og opplasting av grunnlagsdata før lønnskjøring.
 • Være NMDs interne ressurs innen lønn, fravær og refusjon.
 • Bidra til å utnytte teknologiske muligheter slik at lønns- og fraværsprosessen blir effektiv og smidig for våre ledere og ansatte.
 • Produsere rapporter, avsetninger og avstemminger til måneds- og årsavslutning.
 • Ansvarlig for a-melding, pensjonsrapportering og annen rapportering innen lønn, fravær og refusjon i samarbeid med lønnsleverandøren.
 • Leveranser til revisor
 • Lede og delta i forbedringsprosjekter innen HR og lønn

Kvalifikasjoner:

 • Master eller Bachelor innen HR eller økonomi.
 • Erfaring med lønnskjøring og fraværs- og refusjonshåndtering i større virksomheter.
 • Kunnskap om relevante regelverk (skattelov, innrapportering, ferieloven, folketrygdloven mm.) og erfaring med tariffavtaler.
 • God systemforståelse og erfaring med bruk av lønns- og HR-systemer.
 • Meget gode Excel-kunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Arbeider strukturert og effektiv med høy grad av nøyaktighet.
 • Har stor kapasitet og håndterer mange samtidige prosesser og frister.
 • Selvstendig og proaktivt med stor gjennomføringsevne.
 • Tilegner og tilpasser seg raskt ny kunnskap og holder seg faglig oppdatert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med mulighet til å påvirke fremtidens lønns- og HR-løsninger i NMD
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Svært godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser og svært gode pensjons- og forsikringsordninger