Ledig stilling

Fremo bemanning og utvelgelse

Rådgiver (jurist) med ansvar for spredtavløp og landbrukssaker

Bemanning og rekruttering

Er du målretta og engasjert, og trives godt med å samarbeide med både teoretisk og litt praktisk arbeid ?  Da har Inderøy kommune en ledig stilling som rådgiver med ansvar for tilsyn på spredtavløp og forurensning. Stillingen ligger innenfor enheten plan, landbruk og miljø som i dag har 8 ansatte, sektor Plan, landbruk og kommunalteknikk. 

Arbeidsoppgaver:

 • Forvaltning av kommunens miljømyndighet etter Forurensningsforskriftens kapittel 13
 • Kartlegging av spredte avløpsanlegg i kommunen og tilhørende utslippstillatelser
 • Sende ut og følge opp pålegg om utbedring av avløpsanlegg
 • Utarbeide strategi og overordnet plan for opprydding av private avløpsanlegg
 • Følge opp avviksmeldinger fra slamtømmer (Innherred renovasjon)
 • Overvåke sårbare vannresipienter, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg
 • Behandle utslippssøknader
 • Innbyggerkontakt og veiledning
 • Utarbeide/forbedre rutiner og arbeidsprosesser
 • Bidra med å utvikle enhetens, og kommunens kommunikasjonsportal ut mot innbyggerne, med særlig fokus innen aktuelt ansvarsområde
 • Andre forvaltningsoppgaver innen enheten og ansvarsområdet
 • Rådgivning og saksbehandling innen jordbruk, husdyrhold, jord- og konsesjonsbehandling
 • Landbruksfaglige uttalelser i plan- og byggesaker
 • Saksbehandling av tilskuddordninger innenfor jordbruket
 • Generell saksbehandling

 

På sikt kan dette bli en stilling som kun omfatter et av fagområdene 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse (master/bachelor e.l.)
 • Behersker IKT-verktøy
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider godt og har god rolleforståelse
 • Du er løsningsorientert og er en gjennomfører
 • Du arbeider selvstendig
 • Du er fleksibel og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Interessante, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver innen et viktig samfunnsområde
 • Fleksibilitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø, med engasjerte medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

 

For spørsmål om stillingen, kontakt enhetsleder Audhild Slapgård tlf. 41200361, epost audsla1@inderoy.kommune.no eller sektorleder Erlend Rotmo Slapgård, tlf. 984 62 474/ erlend.rotmo.slapgard@inderoy.kommune.no.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.