Rådgiver HMS

Link International Norge AS

Konsulenter - Personal og -utvikling

Kollektivtrafikk og nye løsninger for mobilitet er viktige verktøy for å løse de krevende klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Vi er med og skaper en enda mer bærekraftig by og utvikler et kollektivtilbud til en stadig mer bevisst og voksende befolkning. Da er det helt nødvendig å ha med faglig engasjerte medarbeidere innen helse, miljø og sikkerhet! HMS arbeid er et sentralt arbeid for Sporveien og vi ønsker nå å styrke vårt arbeide med en faglig dyktig og proaktiv rådgiver.

 

Hovedarbeidsoppgaver

I stillingen er hovedformålet å jobbe målrettet for en trygg arbeidsplass uten skader på personell eller miljø og kvalitet i leveransene. Du vil samarbeide med forretningsområdene og være faglig støtte til banesjefsorganisasjonene og ha nærhet til driften. Stillingen rapporterer til Konsern Kvalitets og HMS sjef.

 • Påse at våre medarbeidere er oppdatert på gjeldende lover og forskrifter knyttet til HMS og at dette etterleves
 • Utvikling, forbedring og oppdatering av det systematiske HMS-arbeidet, skriving av nødvendige prosedyrer, instrukser og rutiner
 • Utarbeidelse, implementering og oppfølging av sikker jobbanalyser, risikoanalyser og miljøoppfølging
 • Koordinere, veilede og gi opplæring for driftspersonell innen HMS
 • Vedlikeholde og behandle avvik i vårt avvikssystem, analysere data, planlegge og gjennomføre tiltak
 • Fastsette mål for fagområdet og periodisk rapportering på HMS
 • Gjennomføre HMS kurs og vernerunder
 • Følge opp stoffkartoteket og bidra til risikovurdering av kjemikalier

  

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på minimum bachelornivå eller fagskole innen relevant fagområde
 • Minimum 3 års arbeidserfaring innenfor miljø og sikkerhet
 • Det er en fordel med erfaring fra infrastruktur (vedlikehold, drift, entreprenør) eller transport (drift, vedlikehold) og miljøarbeid
 • Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 

Nødvendige personlige egenskaper:

 • Systematisk og strukturert tilnærming
 • Skaper gode relasjoner og setter seg inn i operative lederes utfordring
 • Proaktiv holdning og tar gjerne initiativ
 • Gjennomføringsevne

 

Hvorfor Sporveien:

 • Vi vant bærekraftprisen i 2020 og du får bidra til bedre mobilitet for alle innbyggerne i Oslo
 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

 

Vi imøteser din søknad og CV innen 18. mai 2021. Søknader vil bli fortløpende vurdert.

Link International bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

 

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, med mulighet for å trekke søknaden før offentliggjøring.