• Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  25.03.2023
 • Stillingsfunksjon
  Administrasjon
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Påkrevet
 • Ønsket Språk
  norsk
 • Adresse
  9161, BURFJORD
  KVÆNANGEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5005593
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune
 • Oppdatert 01.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvænangen kommune

Rådgiver for plan og næring

Offentlig forvaltning

Etat for næring, utvikling og teknisk (NUT) består av ca 19 årsverk, inkludert teknisk drift og renhold. Etaten forestår forvaltning innen plan, bygg, utmark, miljø, landbruk og næringssaker, samt drift av kommunale bygg og anlegg. Etaten har et godt faglig og sosialt miljø.

Vi søker nå etter en rådgiver for plan og næring

Vi ser etter deg med erfaring fra næringsrettet utviklingsarbeid, med planfaglig bakgrunn og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og planlegging. Vi ønsker også at du ser verdien i – og bidrar til – omdømmebygging og synliggjøring av kommunen gjennom ulike kanaler. Du er samarbeidsorientert, evner å motivere, bygge nettverk og trives i en utadrettet rolle. Du skal være bindeledd mellom næringsliv og politikere, og kan arbeide strategisk og langsiktig. Du evner også å arbeide strukturert og målrettet. Du vil gjennomføre planprosesser med involvering og samspill med innbyggere, næringsliv og eventuelt andre aktører. Har god forståelse for politiske prosesser og samspillet mellom politikk og administrasjon.

Hovedoppgaver næring

• Bistå andre saksbehandlere med fagkunnskap fra sitt ansvarsområde, samt sørge

for nødvendig koordinering.

• Være kommunens rådgiver innen næringsutvikling.

• Formidle søknader om etablering, lån, m.m. til offentlige finansieringsordninger.

• Saksbehandler for kommunalt Lånefond og tilskuddsfond.

• Saksbehandler vedrørende kommunale næringsbygg- og tomter.

• Kontaktperson mellom kommunal virksomhet og private næringsaktører i kommunen

Hovedoppgaver plan

• Overordnet samfunnsplanlegging.

• Bærekraftig samfunnsutvikling.

• Delta i rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

• Delta i utarbeidelse av kommunale sektorplaner/temaplaner.

• Utredningsoppgaver.

• Prosessledelse.

• Saksbehandling innenfor planområdet.

Kvalifikasjonskrav:

• Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå.

• Bør ha bred, allsidig og relevant arbeidserfaring, særlig erfaring i fra offentlig forvaltning

• Praktisk erfaring fra kommuneplanlegging, planprosesser og prosjektarbeid, god samfunnsforståelse og faglig trygghet herunder kunnskap til aktuelt lovverk.

• Det legges vekt på personlig egnethet som samarbeidsegenskaper, løsningsorientert, selvstendighet, analytisk, strukturert og strategisk.

• God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

• Lønn etter avtale.

• Pensjonsordning i KLP.

• Opplæring vil bli gitt på stedet av kvalifisert personell.

• Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer.

• Godt samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester.

• Flytteutgifter dekkes med 50 % etter gjeldende regler.

• Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt.

I Kvænangen få du nærhet til flott natur, som har noe å by på til alle naturinteresserte. Det være seg toppturer, ski, jakt, fiske, hav og fjell. Kommunen har ny barnehage og ny skole som var ferdig bygd 2020. Vi har ledige barnehageplasser, og vi kan tilby gratis boligtomt til de som ønsker å etablere seg her. Det er store økonomiske fordeler ved å bo i tiltakssonen, klikk her https://www.smartepenger.no/kalkulatorer/961-nord-norge-kalkulator

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved etatsleder næring, utvikling og teknisk Jan Inge Karlsen, tlf 40 40 56 20.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe leilighet.

Ansettelsesvilkårene følger av de til enhver tid gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via karriere.no innen 25.03.2023. Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.


 

 • Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  25.03.2023
 • Stillingsfunksjon
  Administrasjon
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Påkrevet
 • Ønsket Språk
  norsk
 • Adresse
  9161, BURFJORD
  KVÆNANGEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5005593
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune
 • Oppdatert 01.03.2023