Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver Bypakke Grenland Seksjon strategi og utvikling

Sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet overtar fra 2020 ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen.Sektoren får en stor og variert oppgaveportefølje, inkludert det operative ansvaret for bygging, vedlikehold, drift og forvaltning av fylkesveiene, ansvar for kollektivtrafikk og skoleskyss, og tilrettelegging for alle trafikantgrupper. Sektorområdet vil vektlegge grønn omstilling, som i høy grad handler om endrede vaner, innovasjon og vilje til å prøve ut nye teknologier og nye måter å organisere samfunnet på.

Seksjon for strategi og utvikling har ansvar for alt av strategi og utviklingsarbeid innenfor samferdsel og mobilitet, inkludert langtidsplanlegging og porteføljestyring på fylkesvei, trafikksikkerhet, sykkel og gange, knutepunktsutvikling, grønn og smart transport, overordnet planlegging, statlig infrastruktur, NTP prosess, sekretariat for faglig nettverk og Bypakker. For å styrke vår nye organisasjon trenger vi kvalifiserte og motiverte medarbeidere som ønsker å bli en del av et miljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver i Vestfold og Telemark.

Bypakke Grenland er navnet på tiltakspakken som skal gjøre Grenland et enda mer attraktivt sted å bo. Grenlands veg- og transportsystemer vil få et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere. Du kan lese mer om bypakka på: www.bypakka.no 

Arbeidsoppgaver

Du vil følge opp målene i bypakka og se fylkesvei i sammenheng med byutvikling og øvrig samfunnsutvikling.

Du vil ha tett oppfølging av fylkesveiprosjektene, håndtere styringssystemer, oversikt og kontroll over rutiner.

Stillingen vil inngå i en større faggruppe som håndterer fylkesvei på seksjonen.

Prosjektstyring. 

Ivareta fylkesvei eierrollen i Bypakke Grenland.

Utarbeide bestillinger/mandater, lage rapporter og saksbehandling.

Koordinere prosjekter i tidlig fase.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år.

Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Det er en fordel med relevant erfaring fra offentlig forvaltning.

Du må ha kjennskap til relevant lovverk som vegloven og plan- og bygningsloven. 

Erfaring innen by-/transportplanlegging vil være en fordel. 

Personlige egenskaper

Vi søker en innovativ og samfunnsengasjert rådgiver.

Du må ha evne til å håndtere innspill og engasjement og kunne samarbeide godt med alle berørte parter.

Du har god struktur og oversikt, og jobber bevisst mot gode resultater.

Du må kunne uttrykke deg godt og presist både skriftlig og muntlig.

Du må ha gode samarbeidsevner og kunnskap om relevante IKT-systemer.

Vi tilbyr

Du vil være del av et stort og engasjert fagmiljø hvor vi jobber kontinuerlig med forbedring for å være en profesjonell veieier på vegne av alle de 420.000 innbyggerne i vårt nye fylke

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.