Ledig stilling

Tidsbanken AS

Rådgiver

Data - programvare og -utvikling

Historien bak Tidsbanken

Tidsbanken AS ble etablert av Martin Gavlen og Stig Samuelsen i 1999 - den gang het firmaet Tresam Data DA, men spiren til firmaet så dagens lys allerede i 1997. Martin Gavlen ledet da en industribedrift med 30 ansatte, og en evig tidstyv var registrering av arbeidstimer.

Bedriften hadde et gammeldags stemplingsur, og formannen samlet alle arbeidskortene en gang i måneden. Behovet var stort for å få en bedre oversikt over timene. I tillegg hadde man liten kontroll på kostnadene, siden disse stort sett ble registrert en måned etter at jobben var utført.

Martin Gavlen utviklet da den første utgaven av Tidsbanken. Han plasserte en datamaskin i verkstedet og ba medarbeiderne om å registrere arbeidstimene fortløpende ved å stemple seg inn/ut på de ulike ordrene.

Vi minner om at i 1997 var datamaskiner en veldig kostbar sak og var stort sett kun benyttet av ledelsen og administrativt personale i Norske bedrifter, og skepsisen blant den øvrige ledelsen i bedriften var stor til at det var mulig å få "gutta på gulvet" til å bruke en datamaskin.

Systemet ble imidlertid i løpet av noen få dager en suksess i bedriften og vi fikk umiddelbart bedre kontroll med arbeidstid, kostnadskontroll på prosjektene og likviditet i selskapet. Men det beste var de gode tilbakemeldingene fra de ansatte i verkstedet som digget det nye systemet.

Stort potensiale for verdens første stemplingsur for pc

Gavlen forstod umiddelbart det kommersielle potensialet til løsningen, men manglet på den tiden kompetanse på programmering som kunne gjøre Tidsbanken til et salgbart produkt.

Programmerer Stig Samuelsen jobbet på samme tid i nabobedriften og vi hadde allerede hjulpet hverandre i ulike sammenhenger tidligere og høsten 1999 fant vi ut at vi skulle starte på nytt sammen og etablere et eget selskap for å videreutvikle løsningen.

I januar 2000 laget vi den første salgsbare installasjons CDen med den første versjonen av Tidsbanken på og vi husker godt vår første kunde, Nævdal snekkeri. Vi er veldig takknemmelig for de bedriftene som turde å satse på et nyetablert selskap den gangen.

Jobbet dag og natt

De to første årene satt vi stort sett på hvert vårt hjemmekontor og jobbet natt og dag. Vi utviklet på nattestid og jobbet med salg, markedsføring og support på dagtid. For hver nye kunde var det nye utfordringer og nye arbeidstidsregler å ta hensyn til. Vi ønsket ikke å lage en bransjetilpasset løsning, men en løsning som kunne benyttes i alle bransjer for alle virksomheter. Dette var en stor utfordring og krevde langt mer arbeid enn vi hadde forestilt oss, men etterhvert hadde vi både hoteller, butikker, restuaranter, produksjonsbedrifter, bilverksteder, entreprenører og kommunale virksomheter blant våre kunder. Vi er i dag glade for de valgene vi tok, og den erfaringen vi fikk, det er det som gjør at Tidsbanken i dag skiller seg fra sine konkurrenter.

Web revolusjonen

Selv om vi utviklet vår første webløsning allerede i år 2000 var det først i 2008 at vi tenkte at hvis vi skal overleve i fremtiden må Tidsbanken bli webbasert. Internett var endelig blitt modent og i løpet av ekstremt kort tid ble dette noe flere og flere av våre kunde etterspurte. Etter nærmere 10 år med utvikling startet vi hele prosessen på nytt med en ny moderne webbasert plattform, og i løpet av våre 2009 var vår første pilotkunde (Ricks Gruppen i Bergen) i gang på den nye Tidsbanken.net som var 100% webbasert. Vi hadde på dette tidspunktet 4 utviklere som jobbet fulltid med utvikling og vi takket nei til eksterne utviklingsoppdrag for å satse på den nye løsningen. Igjen var vi tidlig ute med en nyskapende løsning, kanskje igjen først i verden innen vår nisje.

I dag

Vår første eksterne arbeidstaker som ble ansatt i 2003 er fortsatt med oss, i tillegg til de mange andre som har kommet til i årenes løp. I nesten ti år holdt Tidsbanken AS til i næringslokaler på Landås i Bergen. Våren 2013 var voksesmertene såpass store at nye lokaler var nødvendig. Conrad Mohrs vei på Minde i Bergen ble neste stopp, med lyse nyoppussede lokaler og ledig plass til flere tidsentusiaster om nødvendig.

Vi teller i dag 16 fulltidsansatte, hvor de fleste holder hus i vårt hovedkontor på Minde i Bergen - og ja, vi har fortsatt plass til flere tidsentusiaster her!