Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Rådgiver

Forskning og utvikling

Mammografiseksjonen ved Kreftregisteret, FHI, er blant annet ansvarlig for administrasjon og kvalitetssikring av Mammografiprogrammet, det nasjonale screeningprogrammet for brystkreft. Mammografiprogrammet har som mål å oppdage brystkreft i et tidlig stadium og dermed redusere dødeligheten av sykdommen blant de som inviteres. Mammografiseksjonen utfører også forskningsprosjekter med mål om å øke kunnskap og forbedre programmet. Våre 13 ansatte i seksjonen har variert faglig bakgrunn. Vi søker nå en medarbeider for et 1-årig vikariat med mulighet for forlengelse.

Mammografiseksjonen har en stor portefølje av forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter og vi søker en medarbeider som kan bidra med forskningsstøtte, med vekt på administrasjon. Medarbeideren blir sentral i arbeidet med dokumentasjon knyttet til prosjekter, med særlig vekt på utarbeidelse og oppfølging av avtaler, søknader, vurdering av personvern og forskningsetiske spørsmål, samt rapportering både i oppstarts- og gjennomføringsfaser. Medarbeideren skal også bidra inn i seksjonens samarbeid med andre institusjoner, inkludert brystsentrene i de 16 helseforetakene der screeningen gjennomføres, ved for eksempel å være kontaktperson for utvalgte prosjekter, og i planlegging og gjennomføring av møter. Det forventes at medarbeideren bidrar i større og mindre seksjonsinterne oppgaver, som referatskriving, internrapportering m.m. Oppgaver knyttet til oppfølging av budsjett, regnskap og fakturahåndtering for seksjonen og for forskningsprosjekter kan bli aktuelt. Det kan også bli aktuelt å bidra i seksjonens arbeid med å organisere nasjonale kurs og fagkonferanser.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innenfor helse og/eller samfunnsvitenskap, eller andre relevante fagområder
 • Erfaring fra arbeid knyttet til personvern og databehandling i henhold til personvernforordningen (GDPR) i vitenskapelige prosjekter, fortrinnsvis innen helse og/eller teknologiske fag
 • Erfaring fra og interesse for prosjektarbeid
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner, på norsk så vel som engelsk
 • Nøyaktig og ha gode analytiske ferdigheter  

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som tar initiativ og har evne til å fullføre oppgaver innen tidsfrister. Den vi ansetter må være en lagspiller og kunne omstille seg dersom arbeidsdagen eller seksjonens oppgaver krever det.

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som Rådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid