Detaljer

Spørsmål rettes til

Annsofie Kristiansen
tlf: 458 72 360


Rådgiver

Norges Kystfiskarlag har ledig stilling som rådgiver.

Norges Kystfiskarlag er en fag- og interesseorganisasjon for norske kystfiskere. Vi jobber for at ressursene i havet skal gi arbeid og inntekt til flest mulig langs kysten. Vår fremste oppgave er å ivareta medlemmers interesser gjennom å sette fokus på utfordringene fiskere og kystsamfunn står overfor. Organisasjonen representerer i dag rundt 700 medlemmer over hele landet. Nå søker vi etter engasjert mannskap som vil bidra i stillingen som rådgiver i vårt lille kontorfellesskap på 3 ansatte.

Til stillingen ønsker vi deg som har:

 • Høyere utdanning innen fiskeri, jus, samfunnsfag eller annen relevant utdanning/bakgrunn
 • Organisasjonserfaring, kjennskap til offentlig forvaltning, og erfaring med saksbehandling og utredningsarbeid, gjerne innen kystsone- og arealplanlegging.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt, og til å holde deg faglig oppdatert.
 • God innsikt i fiskerinæringen er en fordel.

Til gjengjeld kan vi tilby en utfordrende og variert stilling i landets mest spennende næring, med kontorsted på vakre Ramberg i Lofoten. Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid. Oppstart snarest mulig. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling, forberedelse og oppfølging av møter i landsstyret, arbeidsutvalg og landsmøte.
 • Dialog med lokale, regionale og statlige myndigheter gjennom høringer og innspill til fiskeri- og redskapsreguleringer.
 • Informasjonsarbeid, herunder medlemsbistand og ansvar for nettsider og sosiale medier.
 • Representasjon og deltakelse i arbeidsgrupper og utvalg.
 • Andre oppgaver som pålegges stillingen etter behov av styret og daglig leder.

Søknadsfrist: 7. desember.

Søknad og CV registreres via portalen karriere.no eller sendes per e-post til post@norgeskystfiskarlag.no

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Daglig leder Annsofie Kristiansen tlf. 458 72 360.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater