Ledig stilling

Eidsvoll kommune

Publikumsvert i innbyggertorget

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Innbyggertorget består av egne publikumsverter som skal ha direkte publikumskontakt. Innbyggertorget har bred kontaktflate innad i den offentlige forvaltningen,  og gjennom det skal de ansatte i innbyggertorget bidra til et økt servicenivå til kommunens innbyggere. Stillingen er organisert i Fellestjenesten.

Fellestjenesten består av politisk sekretariat, informasjon og kommunikasjon, digitaliseringsansvarlig, personvernombud og IKT sikkerhetsansvarlig, dokumentsenter samt innbyggertorg. Fellestjenesten skal yte støtte og utvikling til hele organisasjonen og innbyggerne gjennom framtidsrettede og effektive tjenester av god kvalitet. Fellestjenester har 16 medarbeidere.

Fellestjenesten er i kontinuerlig utvikling. Andre informasjons-og kommunikasjonsoppgaver kan bli tillagt stillingen. 


Fra 1. november 2022 har vi et ledig vikariat i 100% stilling til og med 31. desember 2023 med mulighet for fast ansettelse. 

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak av publikum
 • Sentralbord
 • Informasjonstjeneste med webbaserte løsninger
 • Forberedende saksbehandling 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum fagbrev i kontor og administrasjonsfag eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav. 
 • Inneha god digital kompetanse og ha meget god kjennskap til vanlig IKT-verktøy
 • Kunne ta ansvar og styring i forhold til nåværende og fremtidige digitale prosjekter
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel, og vil bli tillagt vekt
 • Gode kunnskaper og erfaring fra kommunikasjons- og informasjonsarbeid
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper


Ønskelig med:

 • Videreutdanning innenfor kommunikasjon og informasjon
 • Ønskelig med kunnskap om EpiServer som publiseringsverktøy
 • Kjennskap til kommunal forvaltning og lovverk 
 • Helhetlig forståelse av organisasjon og arbeidsprosesser
 • God kunnskap om Eidsvoll kommune og Gardermoregionen

Personlige egenskaper:

 • Ha god mellommenneskelig forståelse og ferdigheter
 • Være utpreget serviceorientert
 • Ha gode samarbeidsevner,  evne å se helhet og ha god gjennomføringsevne
 • Være strukturert og løsningsorientert
 • Håndtere stressende situasjoner og hektiske dager
 • Inneha evne til å arbeide metodisk, nøyaktig og målrettet
 • Inneha evne til å kunne prioritere arbeidsoppgaver
 • Være positiv, engasjert og motiverende
 • En god publikumsvert i Eidsvoll kommune må kunne yte det lille ekstra, hvilket gir et viktig bidrag til kommunens renommè
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter kommunens lov- og avtaleverk
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid


Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.