Ledig stilling

Larvik kommune

Psykologspesialist/ psykolog

Offentlig forvaltning

Er du nytenkende, opptatt av tidlig innsats og god til å skape relasjoner? 

Har du erfaring fra tjenester som jobber med barn og deres familier, relasjonsbygging og utvikling?

Vi søker psykologspesialist/ psykolog som kan være med å utvikle Larvik kommunes satsing på forebyggende arbeid. I vår kommune har vi flere satsinger knyttet til dette området; blant annet Se meg (BTI), forsterket innsats på tiltak til gravide og i barnets første leveår og nybrottsarbeid knyttet til bruk av skolens fysiske miljø når det gjelder å legge til rette for gode læringsvilkår, inkludering og fellesskap. Du vil kobles tett på disse satsingene. I tillegg vil du være en viktig bidragsyter inn i utvikling av barnehagene og overgangen til skole.

Arbeidsoppgaver:

Du skal: 

 • drive med kompetanseheving av ansatte i og systemutvikling av barnehager 
 • bidra til å utvide det universelle tilbudet slik at alle barn opplever inkludering og mestring
 • jobbe med barn, deres familier og systemene rundt slik at det skaper emosjonell, sosial og kognitiv utvikling
 • bidra til at vi gir treffsikre tiltak tidlig
 • utrede hvordan vi kan få barnets og foreldrenes stemme tydeligere fram og legge til rette for samskaping
 • drive tverrfaglig samarbeid med andre som gir tjenester til samme målgruppe
 • drive utredning- og sakkyndighetsarbeid

Kvalifikasjoner:

Du har:

 • norsk autorisasjon som psykolog/-spesialist og relevant erfaring
 • erfaring fra arbeid i tjenester som jobber med barn og deres familier, relasjonsbygging og utvikling
 • bred erfaring med veiledning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode kommunikasjonsferdigheter
 • erfaring med utredningsarbeid og kjennskap til/erfaring med bruk av test- og kartleggingsverktøy
 • framoverlent, kreativ og nyskapende tilnærming til arbeidet

Personlige egenskaper:

Du:

 • er god til å skape relasjoner
 • kan tenke utenfor boksen og finne nye løsninger
 • har fokus på de barns ressurser og muligheter
 • trives med å utvikle, prøve ut og evaluere tiltak samtidig som du kan skriftliggjøre anbefalinger
 • sprer godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt!

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • mulighet til å utvikle og påvirke store deler av arbeidsoppgavene samt å gjøre mye av det du er best på
 • fokus på utvikling, tverrfaglighet og samhandling 
 • fagveiledning for nytilsatte
 • lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • velferdstilbud for ansatte
 • fleksitid

Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten. Kjøre- og bilgodtgjørelse etter kommunalt regulativ. 

Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.
En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål. Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse.