• Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  20.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4847068
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
 • Oppdatert 01.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjerdrum kommune

Psykolog  Psykisk helsearbeider  Ruskonsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I takt med utvikling og behov styrker Gjerdrum kommune sine tjenester innen psykisk helse i alle kommunens virksomheter for barn, unge og voksne.

Som ledd i dette viktige arbeidet, kombinert med at flere av våre dyktige medarbeidere har gått av med pensjon eller søkt nye utfordringer, har Psykisk helsetjeneste for voksne ledig tre faste stillinger som psykolog, ruskonsulent og psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider i 100 % stillinger, i tillegg til tre tilsvarende midlertidige stillinger i to års engasjement.

Vårt mål er å favne alle kommunens innbyggere og ivareta hver enkelt sine behov på best mulig måte. Kommunen er i en prosess for å øke samarbeidet mellom ulike tjenester og virksomheter, for å kunne tilby raskere og mer tilpasset hjelp til våre innbyggere. Dette gir mulighet for en fleksibel og variert arbeidshverdag.

Psykisk helsetjeneste for voksne består i dag av et fagteam med behandlere og psykolog, ruskonsulent, psykomotorisk fysioterapeut og dagsenter. Et ambulant rus- og psykiatriteam er under oppbygging, og alle stillinger kan bli involvert i dette arbeidet. Psykisk helse og rus er lokalisert sammen med virksomhetene Friskliv og Psykososialt Ressurssenter. Det er også etablert et tett samarbeid med NAV / IPS (individuell jobbstøtte) - og jobbspesialister er tilstede i tjenesten to dager pr uke og spiller en viktig rolle i en helhetlig tilnærming til økt livskvalitet, mestring og deltagelse i samfunnet for våre brukere. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og utvikling, og at vi sammen spiller hverandre gode i trygge rammer.

Stillingen som psykolog er tiltenkt klinisk arbeid med pasienter, både individuelt og i gruppe, men arbeid opp mot skoler, barn og unge kan også bli aktuelt. Som ansatt vil du bli en del av et kompetent og godt fagmiljø bestående av tre psykologer og kommunepsykolog, med unik erfaring og kompetanse fra arbeidet med pårørende og evakuerte etter leirskredet.

Ruskonsulenten vil bidra til en sterk styrkning av dagens ressurser på rusområdet, og danne et rusteam som vil jobbe i tett samarbeid med tjenestens øvrige behandlerteam og dagsenter. Noe veiledning og forebyggende arbeid rettet mot skole, barn og unge må påregnes, i tillegg til samarbeid med SLT-kontakt og fritidstjenesten.

Psykisk helsearbeider blir del av det kliniske behandlerteamet, med hovedoppgaver knyttet til individuell oppfølging av pasienter med ulik problematikk og behov. Dette innbefatter også oppfølging av individuell plan og koordinering av tiltak og tjenester.

Til alle stillinger vil det ligge muligheter for kurs og faglig videreutvikling.

Som ansatt vil du bli med å utvikle enheten med styrking og gjenoppbygging av en helsetjeneste i etterkant av pandemi og leirskred.

Vennligst oppgi i søknaden om du søker fast eller midlertidig stilling, eventuelt om begge alternativer er aktuelle.

Arbeidsoppgaver:

Psykolog:

 • Arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå
 • Vurdering, kartleggingssamtaler og oppfølging
 • Kortvarig behandling av lette til moderate lidelser
 • Deltagelse på behandler- og inntaksmøte i psykisk helsetjeneste
 • Veiledning og bistand til ambulant rus- og psykiatriteam (under etablering)
 • Behovskartlegging og uttalelser til spesialisthelsetjenesten ved mer alvorlige lidelser
 • Veiledning av ansatte
 • Bidra i arbeidet med kompetanseheving
 • Samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten, NAV/IPS og andre eksterne aktører 

Psykisk helsearbeider:

 • Individuell samtaleterapi og støttesamtaler 
 • Kartlegging og vurdering av hjelpebehov
 • Drift av gruppetilbud, undervisning og veiledning
 • Utarbeidelse og oppfølging av behandlingsplaner
 • Akutte oppdrag innen rus og psykiatri
 • Bistå i arbeidet med å etablere et ambulant rus- og psykiatriteam
 • Koordinering av Individuell plan
 • Samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten, NAV/IPS og andre eksterne aktører    

Ruskonsulent:

 • Koordinering av kommunens rusfaglige arbeid
 • Bistå i arbeidet med å etablere et ambulant rus- og psykiatriteam
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, NAV/IPS, politi og andre eksterne aktører
 • Tett samarbeid med andre kommunale tjenester, spesielt barn og unge
 • Oppfølging av innbyggere rus- og/eller avhengighetsproblematikk
 • Drift av gruppetilbud, undervisning og veiledning
 • Boveiledning og hjemmebesøk
 • Kartlegging og vurdering av hjelpebehov
 • Akutte oppdrag innen rus og psykiatri
 • Oppsøkende og forebyggende arbeid 

Kvalifikasjoner:

Psykolog:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Kompetanse innen kognitiv terapi ønskelig
 • Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjeneste
 • Ønskelig med erfaring fra og kompetanse på tverrfaglig samarbeid og veiledning
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, samt god samarbeids- og samhandlingskompetanse 
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet cosdoc, DIPS samspill, brukerplan og digitale kartleggingsverktøy 
 • Gode digitale ferdigheter   

Psykisk helsearbeider:

 • Offentlig godkjent sykepleier, vernepleier eller annen relevant 3-årig sosial- og helsefaglig utdanning
 • Videreutdanning innen rus og/eller psykiatri eller kognitiv terapi ønskelig
 • Erfaring med individualterapi innen angst og depresjon
 • Interesse for oppsøkende arbeid og forebygging
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet cosdoc, DIPS samspill, brukerplan og digitale kartleggingsverktøy 
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om videreutdanning eller yrkesbakgrunn

Ruskonsulent:

 • Offentlig godkjent sykepleier, sosionom eller annen relevant 3-årig sosial- og helsefaglig utdanning 
 • Videreutdanning innen rus og/eller psykiatri 
 • Erfaring fra rusfeltet og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Ønskelig med erfaring fra oppsøkende ambulant virksomhet eller ACT-team
 • Interesse for oppsøkende arbeid og forebygging blant barn og unge
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet cosdoc, DIPS samspill, brukerplan og digitale kartleggingsverktøy 
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav om videreutdanning eller yrkesbakgrunn
 • Førerkort kl B

Personlig egnethet vektlegges til alle stillingene.

Personlige egenskaper:

 • har lyst til å skape noe bra sammen med oss!
 • er selvstendig og trygg, empatisk og fleksibel i din tilnærming til mennesker, samtidig som du er en lagspiller
 • har erfaring i å håndtere og stå stødig i akutte krisesituasjoner
 • er dyktig og trygg i motivasjons- og relasjonsbyggende arbeid med mennesker 
 • utstråler ro og trygghet i hverdagen, samtidig som du kan hive deg rundt etter behov. 
 • er positiv, entusiastisk og ser muligheter
 • er strukturert og målrettet
 • er framtidsrettet og utviklingsorientert. 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og faglig dyktige kolleger
 • Lønn etter tariff/avtale
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjonsordninger

Noe ettermiddag- og kveldsarbeid kan bli aktuelt.

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen. Aktuelle søkere innkalles til intervju i uke 47. Bekreftede kopier av vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis. Politiattest må leveres før tiltredelse.

 

 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  20.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4847068
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
 • Oppdatert 01.11.2022