Detaljer


Psykiatrisk sykepleier

Arbeidsoppgaver:

Forebyggende arbeid, delaktig i frisklivsarbeid, og å fremme psykisk helse i befolkningen

Individuell oppfølging og veiledning av brukere, samt koordinatorarbeid

Samarbeid med fastleger, ruskonsulent, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Veiledning av kolleger

Bidra til tverrfaglig samarbeid, tenkning og brukermedvirkning

Deltagelse i psykososialt kriseteam

 

Egenskaper vi ser etter:

 Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og tverrfaglig

Fleksibel, og har stort engasjement for brukergruppen.

Håndterer omstilling, kan ta avgjørelser og administrere egen arbeidsdag

Gode kommunikasjonsevner, og evne til å bygge relasjoner med brukere og fagpersoner

Evner å stå i saker over tid

Gode fremstillingsevner i norsk språk, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Kvalifikasjoner:

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri

Erfaring fra 1. og 2. linjetjenesten er ønskelig

Gode IKT kunnskaper

Krav om politiattest

Førerkort klasse B og kunne disponere egen bil

 

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale

Gode pensjon- og forsikringsordninger

Arbeid i en IA bedrift

Veiledning

Utfordrende og varierte oppgaver og ansvar

Godt arbeidsmiljø