Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

PST søker strategisk etterretningsleder  

Politi

PST har ledig stilling som strategisk etterretningsleder. I denne stillingen vil din hovedoppgave være å bidra til at avdelingen har et helhetlig system med strategiske informasjonsbehov og sørge for at disse overholdes.    Stillingen tilhører kontraetterretningsavdelingen. Statlig styrt spionasje er en alvorlig trussel mot Norge, og flere lands etterretningstjenester bruker store ressurser på etterretningsaktivitet i Norge. Avdelingen har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsaktivitet i Norge. I stillingen som strategisk etterretningsleder vil du bidra til å sikre en helhet i arbeidet som utføres på avdelingen, særlig med hensyn til at det operative og taktiske arbeidet er i henhold til våre strategiske målsetninger.

Arbeidsoppgaver:

Som vår strategiske etterretningsleder skal du sørge for at avdelingen har et overordnet system bestående av strategiske informasjonsbehov og en tilhørende innhentingsplan og sørge for at denne oppdateres. Du skal bidra til at avdelingens innhenting og etterretningsproduksjon er i samsvar med dette systemet og foreslå eventuelle endringer ved behov. Stillingen krever tett samarbeid med avdelingens saksledere og god forståelse for de ulike fagområdene som avdelingen jobber med. Vedkommende som får stillingen må ved behov påregne å støtte det øvrige etterretningsarbeidet på avdelingen, både på startegisk og operativt nivå.   Etterretningsfaget i PST er i kontinuerlig utvikling. Vi søker deg som ønsker å være en aktiv bidragsyter til dette, i et tverrfaglig miljø med fokus på både oppdragsløsning og utvikling. Arbeidshverdagen hos oss er preget av tidvis høyt tempo, komplekse problemstillinger og tverrfaglig samarbeid. Vi ønsker en person som er motivert til å bidra til dette.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen samfunnsfag, humaniora, politi eller forsvar. I tillegg har du utdanning innen etterretning eller kan vise til relevant praktisk erfaring fra etterretningsarbeid. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Det er videre ønskelig at du har god forståelse for nasjonal og internasjonal sikkerhetspolitikk og for brukerne av PSTs produkter. Kompetanse innen ett eller flere av PSTs fokusområder er en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er strukturert og samarbeidsvillig og som liker å tilrettelegge for andres arbeid. Du er selvstendig og evner selv å identifisere oppgaver og å løse disse. Du har i tillegg god fremdrift og gjennomføringsevne, er nysgjerrig og kreativ. Meget gode samarbeidsevner er en forutsetning for stillingen.  
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
  Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Arbeidshverdagen hos oss er spennende. Du vil få mulighet til å styrke egen fagkompetanse og tilegne deg ny kompetanse innenfor et tverrfaglig miljø. Kontraetterretning er et utfordrende fagfelt som bidrar til å sikre Norge, og som analysekoordinator vil du ha en viktig rolle i dette arbeidet. Du vil tilegne deg kompetanse og erfaring gjennom kurs, seminarer, møter og det daglige arbeidet.
Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 661 400–765 600 (ltr. 70-77) som seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.
Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
  Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering
på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.