PST søker operativ tekniker til spaningsstøtte  

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

PSTs innhentingsavdeling skal ansette to spesialister til teknisk spaningsstøtte. Vi ser etter deg som har teknisk kompetanse, og som kan både gjennomføre metodene vi til daglig jobber med og også utvikle dem videre.  

Arbeidsoppgaver:

Som operativ tekniker til spaningsstøtte vil du inngå i PSTs seksjon som jobber med taktisk og teknisk innhenting. Seksjonen inngår i vår innhentingsavdeling.

Arbeidsoppgavene består av teknisk støtte til spaningsoperasjoner der metoder som teknisk sporing, romavlytting og kameraovervåkning er helt vesentlige. I tillegg vil du få en viktig rolle med å utvikle dronekapasiteten ved seksjonen.

Som operativ tekniker til spaningsstøtte vil du ha en sentral rolle i fag- og metodeutvikling innenfor eget fagområde og helst også andre beslektede fagområder.

Du vil også få ansvar for å planlegge og gjennomføre trening, øvelser og opplæring internt på seksjonen/avdelingen, også i samarbeid med eksterne enheter.

I stillingen inngår også ansvar for seksjonens investerings- og utskiftingsplaner i samråd med fagspesialister på metodene samt ansvar for seksjonens materiell og dialog med eksterne leverandører.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har meget god teknisk innsikt og interesse for teknologisk utvikling. Du har erfaring fra operativt arbeid. Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med informasjonsinnhenting.

Utdanning/kurs og erfaring med etterretningsproduksjon og skjult etterforskning er også ønskelig. Har du erfaring med instruksjonsvirksomhet/veiledning, gjerne fra politiet, sikkerhetsbransjen eller Forsvaret, så ønsker vi oss det.

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en kollega som er strukturert, løsningsorientert, initiativrik og kreativ, og som har svært gode samarbeidsevner. Du må passe inn i et spennende og dynamisk arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Dette betyr at det vil bli stilt krav til deg, og du må like utfordringer.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 

Vi tilbyr:

Du vil få ta del i et spennende og dynamisk arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Du kommer til en avdeling og en seksjon som er en av hjørnestenene i PSTs informasjonsinnhenting.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 586 500-682 000 (ltr. 65-73) som rådgiver (SKO 1434), seniorrådgiver (SKO 1364) eller overingeniør (SKO 1087). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner, og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).     

Søknad og prosess
   

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, hull i CV eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

 
Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse