Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

PST søker ny lønnsmedarbeider

Politi

HR-avdelingen i PST skal legge til rette for at PSTs medarbeidere og ledere løser vårt samfunnsoppdrag med høy kompetanse, entusiasme og initiativ. HR-senter er en ny seksjon som rapporterer til HR-direktør. HR-senter har ansvaret for store deler av PSTs HR-portefølje sammen med lønnsansvaret. Mye av jobben som gjøres på seksjonen, er preget av rutiner og nøyaktighet, men seksjonen har også et stort ansvar for fornyelse og innføring av ny teknologi. Seksjonen skal stå til tjeneste for hele PST og er derfor opptatt av å levere resultater av høy kvalitet og å gi råd til ledere innen vårt fagområde. Hverdagen er svært variert, og vi fokuserer på samarbeid og et godt arbeidsmiljø.

Til teamet vårt nå søker vi en HR/ØKO-medarbeider med ansvar og oppgaver knyttet til lønn. Det vil være løpende lønnskjøring A-Å, avstemming og støtte i lønnspørsmål til ledere og ansatte. Du vil også få være med på å utvikle fagområdet med fokus på effektivisering og digitalisering av lønn og HR-prosesser. Det vil også være muligheter for å være ansvarlig for ulike utviklingsprosjekter samt å delta i større prosjekter på tvers av avdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrasjon og saksbehandling av fastlønn
 • Lønnskjøring
 • Rapportering til offentlige instanser
 • Oppdatering og administrering av lønnssystemene
 • Bistå, veilede og følge opp ledere og ansatte
 • Bidra til å utvikle og effektivisere relevante prosesser

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • 3-5 års erfaring fra lønn og administrasjonsarbeid
 • God kunnskap og erfaring med SAP som arbeidsverktøy
 • Generell IT-kompetanse, systemforståelse og gode Excel-kunnskaper
 • Erfaring med og kunnskap om statens lov- og avtaleverk for lønn, arbeidstid og ferie

Har du også erfaring med enten SAP delservice, HR/personalsystemer, reiserefusjoner eller tidligere hatt totalansvar for lønnskjøring, er det et stort pluss. Det er ønskelig med relevant utdanning innen økonomi- og administrasjon, men lengre relevant realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • Er nøyaktig og strukturert med god vurderingsevne
 • Har god helhetsforståelse og ser sammenheng mellom regelverk og praksis
 • Er handlekraftig, fleksibel og effektiv
 • Er opptatt av kommunikasjon, samarbeid og relasjoner
 • Er løsningsorientert og nytenkende

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Det er gode muligheter for å utvikle seg i stillingen og arbeide på tvers i organisasjonen. HR-senter er en spennende seksjon i vekst som er svært opptatt av utvikling og samhandling. PST en arbeidsplass med et motiverende og viktig samfunnsoppdrag med svært dedikerte medarbeidere.

Du vil få en årslønn innenfor spennet ltr. 61-71 (kr 553 500-665 700) som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.
 
Søknad sendes elektronisk. Søkere gjøres oppmerksom på at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju i august. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.