PST søker informasjonssikkerhetsleder

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

PST søker etter ny informasjonssikkerhetsleder som kan være strategisk rådgiver i arbeidet med informasjonssikkerhet. PSTs samfunnsoppdrag krever at vi kontinuerlig
satser og utvikler oss på teknologi som er viktig for at vi skal kunne løse vårt oppdrag. For at PST skal klare dette, er vi avhengig av å sikre og beskytte våre informasjonsverdier og systemer på et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Arbeidsoppgaver:

I rollen som informasjonssikkerhetsleder vil du kunne være med å definere retningen for hvor vi skal, anbefale tiltak for kontinuerlig forbedring og stille resultatkrav til
sikkerhetsarbeidet. Du skal sørge for at PST etterlever krav til sikring og forvaltning av informasjonssystemer gjennom styringssystem og policy. Andre viktige oppgaver vil
være å videreutvikle strategi, handlingsplaner, sikkerhetskultur og sørge for opplæring innenfor prioriterte områder. Du vil rapportere organisatorisk til avdelingsdirektør i teknologiavdelingen og faglig til PSTs sikkerhetsleder. Det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har:

- relevant høyere utdanning på masternivå. Dersom du har lang og relevant erfaring, fortrinnsvis i kombinasjon med en bachelorgrad, kan kravet om mastergrad fravikes. 

- dokumentert kompetanse og erfaring innen informasjonssikkerhetsfaget fra relevante virksomheter og organisasjoner

- inngående kunnskap om sikkerhetsstyring, relevant lovverk, standarder og rammeverk

- erfaring med risikostyring og sikkerhetsledelse

- god teknologiforståelse

- god formidlingsevne, både på norsk og engelsk

Vi ønsker også at du har: 

- kompetanse innen prosjektarbeid og/eller prosjektledelse

- erfaring fra offentlig forvaltning

- sertifiseringer innen ledelsessystemer for sikkerhet og risikostyring

- erfaring med sikkerhetsloven og graderte informasjonssystemer 

Personlige egenskaper:

Vi søker en informasjonssikkerhetsleder som evner å tenke nytt, og som ser løsninger som sikrer tjenestens informasjon og informasjonssystemer. Du er en pådriver og ressursperson med høy faglig integritet. Du vil ha stor påvirkningskraft, og vi er derfor ute etter en person som har initiativ og handlekraft. Du må samtidig evne å tenke helhetlig og bygge gode relasjoner for å oppnå resultater. 

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon, og ha norsk statsborgerskap. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Den som ansettes, tilbys en årslønn innenfor lønnsspennet kr 752 800-948 900 (ltr 77-85) som senioringeniør (stillingskode 1181) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering i lønnstrinn avhenger av kvalifikasjoner.

Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.