PST søker deg med kunnskap om Microsoft infrastruktur til vår teknologiavdeling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre. Vårt hovedansvar er å forebygge lovbrudd som kan true landets sikkerhet. Det gjør vi ved å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Arbeidsmåtene og metodene vi bruker er varierte, men sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Hos oss får du muligheten til å skape et tryggere Norge og det er nettopp det som gjør PST til en spennende arbeidsplass.

PST søker etter flere teknologer til å drifte og videreutvikle vår IT-infrastruktur. Motiveres du av å jobbe kreativt med teknologi, bidra med din kompetanse inn i team med dyktige teknologer samtidig som du bidrar til vårt viktige samfunnsoppdrag? Da kan du være den vi ser etter! 

PST investerer betydelig i teknologi som er sentralt for å understøtte tjenestens samfunnsoppdrag på en sikker og effektiv måte. Du vil jobbe tett med kolleger innenfor flere fagområder.

Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom automatisering, integrasjon, prosessering av store datamengder og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes.
Stillingen vil inngå i en enhet i vår IT-seksjon som har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av tjenester, applikasjoner og IT-teknisk infrastruktur.

Arbeidsoppgaver:

 • Teknisk ansvar for tjenester og deler av vår Microsoft infrastruktur
 • Drift og vedlikehold, etablere og videreutvikle driftskonsepter
 • Applikasjonsdrift
 • Systemansvar for verktøy benyttet til monitorering av IT-tjenester og sikkerhetshendelser
 • Utvikle arkitektur og strategi for plattformen i takt med endrede krav og behov i organisasjonen
 • Vurdere risiko og aksjoner mot tjenester og infrastruktur som leveres
 • Bidra inn i fagteam som arbeider med ulike verktøy og prosesser på tvers av teknologiområder
 • Deltakelse i teknologiprosjekter og dialog med brukere av våre tjenester
 • Deltakelse i andre fagteam basert på egen interesse, kompetanse og behov i organisasjonen

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med erfaring fra og god kunnskap om et eller flere av følgende temaer:

 • Microsoft produkter, spesielt Active Directory DS og Microsoft Endpoint Configuration Manager/MECM, SCOM, Intune, Azure AD og Microsoft 365
 • Microsoft server og klientmiljøer
 • Applikasjonsdistribusjon og automatisering av driftsoppgaver
 • Erfaring med bruk av PowerShell til automasjon
 • Overvåkning av Microsoft serverplattform i våre monitoreringsverktøy samt erfaring med verktøy for logg-aggregering og analyse
 • Applikasjonsdrift
 • Microsoft SQL server
 • Erfaring med leveranser og dialog med kunder på tvers av organisasjon og fagområder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper
 • Kjennskap eller erfaring med rammeverk for beste praksis som ITIL, COBIT eller Lean er en fordel.

Du er opptatt av informasjonssikkerhet og digitale sårbarheter, og er oppdatert på nyheter og trender. Dette gjør deg i stand til å analysere omfanget av sårbarheter og situasjonsbildet og vurdere risiko og aksjoner mot tjenester og infrastruktur som leveres.

Det er ønskelig med relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, og det er en fordel med relevant driftserfaring fra større IKT-miljøer. Relevant erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdannelse. Selv om du er nyutdannet eller siste års student så kan det være nettopp deg vi ser etter!

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, som tar initiativ og er god på å gjennomføre og realisere. Du er strukturert, har høy grad av selvmotivasjon og dokumenterer ditt arbeid, implementerte løsninger og konfigurasjon. Du er åpen i møte med de du samarbeider med og trives med å bidra til kunnskapsdeling. Du er faglig oppsøkende, nysgjerrig, kreativ og praktisk anlagt.

Vi søker deg som kan identifisere seg med PST sine verdier og har motivasjon for vårt samfunnsoppdrag. Personlig egnethet vektlegges høyt, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling og utfordrende og spennende oppgaver knyttet til ulike fagmiljøer og dyktige kolleger. Vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og deler din kunnskap med dine kolleger.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 665.700 - 825.900 (ltr. 71-80) i stilling som overingeniør SKO(1087) eller senioringeniør SKO(1181). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det er god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet over tid kan forekomme. Stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning.

Noe reisevirksomhet må påregnes, og stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning.

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette bil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.