Psst! Vil du være med å utvikle PSTs operative systemer?  

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

Utvikling av fremtidsrettet teknologi er avgjørende for at PST skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Til det trenger vi dyktige teknologer med på laget. Vi søker nå etter erfarne teknologer som vil få ansvar for å utvikle, innføre og vedlikeholde PSTs systemer innen teknisk innhenting og bearbeiding, data lake og integrasjoner. 

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner
Du har gjerne relevant utdanning, men for oss er det dine ferdigheter og personlige egenskaper som er viktigst. Som erfaren utvikler må du beherske flere programmerings- og scriptspråk. Relevante teknologier er Node, Typescript, React, Svelte, Vue, Rust, Python, .net core / .net 5 (og straks 6!), PostgreSQL. Det er i tillegg en fordel om du kjenner til følgende:

  • Data lakes (Spark/Hadoop, m.m)
  • Containere og Kubernetes (OpenShift, Tanzu, m.m.)
  • Data Science og maskinlæring
  • Data Engineering

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper
Som person bør du være nysgjerrig og ha stor interesse for ny teknologi og mulighetene det innebærer. Vi søker deg som bidrar positivt til arbeidsmiljøet, og som vil yte det lille ekstra når det er behov for det. Du setter kvalitet høyt og vil bidra til at vi klarer å nå de målene vi setter oss. Felles mål skal vi oppnå gjennom felles innsats, og du vil bli del av et miljø som er preget av samhold, kreativitet og dyktige kollegaer.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventer vi at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.   

Vi tilbyr:

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom spennende teknologiprosjekter og relevante kurs
  • Jobb i en avdeling som er helt avgjørende for at PST er i stand til å håndtere sitt samfunnsoppdrag
  • En forutsigbar hverdag med godt sosialt miljø
  • Trening i arbeidstiden
  • Fleksitid og betalt overtid
  • En av Norges beste pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

Den som ansettes, tilbys en konkurransedyktig årslønn i stilling som overingeniør (stillingskode 1087) eller senioringeniør (stillingskode 1181). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kontaktperson
Avsnittsleder Lars Mikkel Aas, telefon 23 30 50 00.

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker et enda større mangfold hos oss og oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Søknad sendes elektronisk og blir vurdert fortløpende. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.