Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  11.10.2020
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3160807
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Prosjektutvikler helsekvartalet

Larvik kommune har en ambisjon om å utvikle «helsekvartalet» i Larvik by til et fleksibelt fremtidsrettet senter med hovedvekt på spesialiserte helsetjenester.

Utviklingen av «helsekvartalet» er et omfattende transformasjonprosjekt. Utgangspunktet er at dagens bygninger og areal skal utvikles for å møte morgendagens tjenestebehov for samhandling og effektiv bruk av ressurser. Det skal være både et fremtidsrettet og fleksibelt flerbruksbygg og en kvartals- og stedsutviklingsprosess. Dermed blir prosjektet også viktig for by- og sentrumsutviklingen. Nåværende bygninger er i drift og de skal driftes og videreutvikles under hele prosessen. Det skal etableres en ny legevakt i kvartalet og det skal bygges nye sykehjemsplasser.


Å utvikle «helsekvartalet» er Larvik kommunes største satsing de neste fem til ti årene – og vi søker deg som kan lede dette innovative prosjektet fra forstudiet til ferdigstillelse. Prosjektet innehar flere faser med planlegging og gjennomføring hvor du i den innledende fasen skal sørge for å realisere vedtatte planer gjennom delprosjekter. Du vil jobbe sammen med andre relevante prosjektledere, og slik bli en viktig ressurs inn i å nå denne ambisjonen.


Vi søker etter deg som gir strategiske råd til kommunedirektørens ledergruppe og som samtidig ivaretar dialogen med berørte fagledere, tillitsvalgte og ansatte. Du vil også delta i dialogen med politisk ledelse i prosjektet. Du evner å holde overordnet i dette utviklingsprosjektet i nær dialog med kommuneorganisasjonen og andre relevante aktører. 

Arbeidsoppgaver
 • Du må sikre fremdrift, økonomi og kvalitet i tråd med politiske beslutninger
 • Du skal lede og koordinere alle faser av prosjektet
 • Du skal både samarbeide med og koordinere interessenter. Det innebærer blant annet dialog med politikere, innbyggere, interne og eksterne fagressurser, profesjoner og andre samarbeidspartnere
 • Du skal forberede saker og rapportere til kommunens administrative og politiske ledelse
 • Du skal delta inn i arbeidet med andre strategiske utviklingsprosjekter i kommunen
Kvalifikasjoner
 • Du har masterutdanning innen sivilingeniør, arkitektur, landskapsarkitektur eller tilsvarende.
  Kravet kan fravikes ved relevant dokumentert erfaring fra tilsvarende prosjekter, men du må ha minimum treårig relevant høyskole-/universitetsutdanning
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig
 • Du er kjent med offentlige anbudskonkurranser
 • Det er fordel om du har erfaring med å utvikle, planlegge og gjennomføre byggeprosjekter og/eller erfaring med å programmere, utlyse og gjennomføre plan- og designkonkurranser
 • Det er en fordel at du har erfaring med større helsebyggprosjekter og kjenner til utviklingen innen helsetjenestene, inklusiv helseteknologi
Personlige egenskaper
 • Du har evnen til å arbeide selvstendig i en hektisk hverdag
 • Du har evnen til å finne gode løsninger og klarer å holde god styringsfart i store komplekse prosjekter
 • Du er god på å bygge relasjoner og å jobbe i tverrfaglige team
 • Du evner å sikre god medvirkning fra berørte ansatte og brukerorganisasjoner
 • Du har evnen til å tilpasse deg politiske og administrative beslutninger som ramme for arbeidet ditt

Vi legger vekt på personlig egnethet når vi ansetter.

Vi tilbyr
 • Du får muligheten til å sette spor i Larviksamfunnet
 • En arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Velferdsordninger

 

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
 
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.