Prosjektstilling virksomhetsstyring/økonomi

Fremo bemanning og utvelgelse

Rekruttering og bemanning

 

Prosjektstilling for 2 år, med mulighet for fast ansettelse

 

 

Om stillingen:

 • Budsjett, økonomisk handlingsprogram (mål, strategi, økonomi)
 • Oppfølging mot enheter og avdelinger
 • Økonomisk rapportering 
 • Kostra-analyser
 • Regnskapanalyser
 • Internkontroll
 • ROS
 • Avvikshåndtering
 • Rutiner og regelverk
 • Vi jobber i systemene FRAMSIKT, Compilo og House of Control


 

Om deg:

 • Relevant utdannelse og erfaring innen økonomi
 • Strukturert og proaktiv
 • Løsningsorientert og engasjert

 

 

 

Søknadsfrist: 9. desember

 

 

For ytterligere spørsmål om stillingen, ta kontakt med kommunedirektør Oddvar Aardahl tlf. 902 53 969 eller Hege Svendsen hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920.

 

 

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.

 

 

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.