Detaljer

 • Bedrift
  Setesdal IKT
 • Søknadsfrist
  10.06.2020
 • Sted:
  IVELAND
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Konsulenter - System- og programvare
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  IVELAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2906372
 • Se her for andre jobber fra Setesdal IKT

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektstilling - 50 % vernepleier

Iveland er en liten og oversiktlig kommune med ca 1330 innbyggere. Vi ligger kun en 45 minutters kjøretur unna Kristiansand og 25 minutter unna Vennesla i sør og 20 minutter fra Evje i nord. Kommunen arbeider for å tilby gode tjenestetilbud til sine innbyggere. Her tilbyr man mangfoldig og variert turterreng, flotte skiløyper om vinteren og varierte aktiviteter gjennom lag og foreninger for alle aldere.

 

Iveland Kommune har en ledig prosjektstilling som vernepleier med hovedmål om å styrke feltet habilitering og rehabilitering.
Vil DU være med å utvikle tjenesten?

Stillingen er ledig for tiltredelse.
Prosjektperiode er ut 2020, med mulighet for forlengelse.

Styrkingen er i tråd med «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019» (regjeringen.no) og i samsvar med krav og anbefalinger i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator».

Delmål med prosjektet:

 • Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske funksjons- og mestringsevne
 • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester
 • Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21
 • Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen
 • Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen
 • Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater

Arbeidsoppgaver
 • Prosjektansvarlig – med hovedmål å følge prosjektets sentrale mål
 • Være en del av kommunens tverrfaglige inntaksteam
 • Saksbehandling
 • Koordinere og være IP ansvarlig
 • Oppsøkende boveiledningstjeneste
 • Være med å kartlegge hvordan kommunen best kan samordne bruken av ressurser og øke fagkompetansen for å sikre god kvalitet i tjenesten og økonomisk bærekraftig utvikling
 • Kartlegge muligheter innen velferdsteknologiske løsninger
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Erfaring fra Habiliteringstjenesten, gjerne både fra spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Erfaring fra voksenhabilitering og habilitering for barn og unge
 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling, men ikke et krav
 • Interesse for å skrive og bruke dataverktøy som arbeidsredskap
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet PROFIL og kartleggingsverktøyet IPLOS
 •  God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Den som blir ansatt må ha sertifikatet på bil og disponere egen bil i tjenesten (godtgjørelser i henhold til kommunens reglement)
Personlige egenskaper
 • Du har fokus på å møte brukere med verdighet og respekt
 • Du liker varierte arbeidsoppgaver
 • Du er god på kommunikasjon og samarbeider godt med ulike mennesker
 • Du ser etter muligheter framfor problemer og du tar initiativ til å finne løsninger
 • Kreativ og fremtidsrettet
 • Du kan jobbe selvstendig, men også fungere i et team
 • Du bidrar til å bevare og videreutvikle et allerede godt arbeidsmiljø
 • Du er strukturert og ryddig 
Vi tilbyr
 • En spennende stilling i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Varierte arbeidsoppgaver med stor grad av fleksibilitet
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger i KLP
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater