Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektleder til UDIs IT-avdeling

Har du lyst til å være en sentral ressurs i utvikling av fremtidens IT-løsninger? Synes du det er viktig at staten leverer brukervennlige og effektive tjenester som er enkle å bruke? Ønsker du å bidra til at brukere møter en enhetlig offentlig forvaltning? Kunne du tenke deg å bli en viktig bidragsyter i et arbeidsmiljø som har som mål å levere resultater sammen, så les videre!

Vi har kommet godt i gang, men er langt fra i mål, og søker derfor etter engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på denne reisen. Nå har vi en ledig en til to stillinger som prosjektleder i vår IT-avdeling. 

UDIs IT-avdeling
Her har du muligheten til å bli ansatt i en dynamisk, innovativ og fremtidsfokusert avdeling med i overkant av 70 ansatte. IT-avdelingen i UDI har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold i Norge. UDI og resten av utlendingsforvaltningen behandler over 400.000 søknader i året gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer.

Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. 

Målet vårt er mest mulig digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige.

Vi ønsker deg som har erfaring som prosjektleder og ønsker å lede spennende og utfordrende leveranser som utgjør en forskjell for våre brukere og de ansatte i utlendingsforvaltningen.

Stillingen som prosjektleder
Som prosjektleder vil du sammen med et tverrfaglig team bestående av fag- og IT-spesialister, innføringsansvarlig og leverandører ha ansvaret for at prosjektets resultat samsvarer med mål, planer og interessentenes forventninger. UDI er opptatt av å bruke IT som et middel for virksomhetsutvikling. Vi har også tatt i bruk moderne teknologi som skytjenester og ser på nye måter å jobbe på som smidig utvikling/DevOps.

UDI har en variert prosjektportefølje av små og store prosjekter. I tillegg til frittstående prosjekter, kjøres det for øyeblikket 2 større initiativ. Internasjonal portefølje etablerer flere nye IKT-systemer for å ivareta Schengen-samarbeidet de nærmeste årene. Systemene innføres i alle land ( 30) og med felles tidsfrister. Tilknytningen til Schengen-samarbeidet er Norges viktigste justispolitiske avtale med EU. Moderniseringsprogrammet jobber med modernisering av utlendingsforvaltningens systemportefølje og jobber blant annet med å ta fram nye arbeidsmåter på saksbehandlingsområdet med vekt på automatisering og forbedring av datakvalitet. Videre pågår det også en konseptvalgutredning av videre retning på IKT-området for utlendingsforvaltningen på oppdrag fra Justisdepartementet. Det forventes at videre prosjekt-satsninger kommer ut fra denne prosessen.

Stillingen vil være organisert i et team med andre prosjektledere som sammen jobber med videre utvikling av prosjektmetodikken vår Proff (bygget på PRINCEII) og prosjektledelsefaget i UDI. Vi er mange nok til at man har et miljø, men få nok til at man kan gjøre en forskjell.
 
 Hvis det ansettes flere prosjektledere, ønsker vi oss kombinasjon av senior med tung prosjektledererfaring og junior med lettere erfaring. 

Arbeidsoppgaver
 • daglige leder for prosjektet
 • utarbeide styringsdokument og prosjektplaner, innenfor gitt mandat og tildelte rammer
 • organisere prosjektet og i samarbeid med ledelsen og sørge for at prosjektet er riktig bemannet 
 • følge opp fremdrift, kostnader, problemområder og usikkerhetselementer, herunder foreslå tiltak ved avvik eller avdekket usikkerhet
 • planlegge og sørge for gjennomføring av intern kvalitetssikring
 • påse at brukerperspektivet og krav til personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt
 • jevnlig rapportere status i prosjektet til styringsgruppe, herunder eventuelle avvik
 • profilere prosjektet og pleie interessentene
 • følge opp prosjektets ressurser og motivere alle prosjektdeltagere til å arbeide mot felles mål
 • sørge for informasjonsflyt internt i prosjektet og ut fra prosjektet
 • avslutte prosjektet med overføring til linjen og utarbeidelse av sluttrapport
Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

 • minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • tidligere erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid innenfor IT
 • god kjennskap til prosjektmetodikk som Prince2, fortrinnsvis dokumentert med sertifisering
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

 

Det er også en fordel om du har:

 • erfaring med prosjektveiviseren fra Difi
 • erfaring fra brukerinvolvering
 • erfaring med virksomhetsutvikling gjennom digitalisering
 • erfaring innenfor systemutvikling, testing og infrastruktur, gjerne på større komplekse systemporteføljer
 • erfaring fra smidig utvikling
 • erfaring med forprosjektering og utredning i konseptfasen før prosjektstart
Personlige egenskaper

Prosjektleder er sentral for å drive prosjektene framover, samtidig som man må sørge for nødvendig involvering. Vi ser derfor etter deg som er

 • strukturert, produktiv og målbevisst
 • proaktiv og som kan sette retning
 • god på kommunikasjon, samarbeid og involvering
 • analytisk og raskt klarer å få oversikt over komplekse problemstillinger
 • håndterer utfordringer og har en positiv innstilling til endring og forbedring
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • 1 time trening i arbeidstiden i uka
 • Tjenestetelefon
 • Overtidsbetalt
 • Fem uker ferie, sommertid, fleksitidsordning 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 550 000 - 900 000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om krava på Arbeidsgiverportalen. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. 

UDI skal flytte til nye lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/) våren 2021. 

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.