Detaljer


Prosjektleder/prosjektkoordinator

For en av våre viktigste samarbeidspartnere søker vi etter en prosjektleder/-koordinator som kan sørge for en vellykket gjennomføring av mange mindre service - og oppgraderingsprosjekter i strømnettet. 

Som prosjektleder/koordinator følger du opp alle små oppdrag som kommer innenfor en etablert/definert rammeavtale. Din oppgave vil være å koordinere dette mot kunder og eventuelle underleverandører og interne ressurser.  Du vil planlegge gjennomføringen av oppdragene og må tenke på at montører har det de trenger av utstyr, tid og ressurser for å utføre oppdragene.  Antall prosjekter samtidig kan gjerne være 20-40, så her kreves det god kontroll. De fleste oppdrag er lokalt i Buskerud og områdene rundt. Ditt mål er at teamet samlet  leverer prosjektene med ønsket kvalitet, til rett tid og innenfor avtalte økonomiske rammer.

Du vil jobbe sammen med flere andre prosjektledere som har liknende oppgaver.  Vi har derfor muligheter til tilpasse oppgavene litt til deg ut i fra din erfaring, kompetanse og interesse. 

Vil du vite mer om stillingen kan du gjerne ringe Trond Sørensen på telefon 90092201. Vi ser for oss en oppstart mellom juli og oktober en gang.  Har du lyst på en variert jog faglig jobb med mange baller i luften samtidig?  Da har du en fin mulighet nå.  

Arbeidsoppgaver
 • Ta imot bestillinger, noen ganger gjøre befaringer og prise oppdragene ut fra gitte rammer og avtaler.  Mye av dette er definert på forhånd.
 • Planlegge gjennomføring, logistikk og ressursbehov, definere materiellbehov og overlevere nødvendig underlag til utførende personell som gjennomfører arbeidet og dokumenterer dette.
 • Du får ansvar for at prosjektene leveres til avtalt tid, kostnad og med riktig kvalitet.
 • Samle all informasjon og dokumentasjon om prosjektene i våre systemer for å ha god kontroll og oversikt
 • Samarbeide med andre for å koordinere prosjekter og ressurser på best
  mulig måte.
 • Koordinering av ressurser/montører og underentreprenører som gjennomfører oppdragene (f.eks en gravemaskinentreprenør)
 • Dialog med kunder og leverandører
Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis teknisk fagskole innen elkraft eller tilsvarende. Manglende formell kompetanse kan erstattes av relevant erfaring
 • Ønskelig med erfaring/kunnskap om prosjektledelse og koordinering
 • Vi vil gjerne ha erfarne prosjektledere, men er også åpne for å vurdere "junior" kandidater som har begrenset erfaring men faglig kompetanse og de rette egenskapene.
 • God økonomi- og logistikkforståelse
 • God teknisk/elektro innsikt eller erfaring er nødvendig, gjerne også fagbrev innen elektro/energimontasje
 • Positivt om du kjenner til lovverk, regler og forskrifter om internkontroll og kvalitetssikring/HMS
 • Høy forretningsmoral
Personlige egenskaper
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Høy grad av struktur, og effektiv med god gjennomføringsevne
 • Kunne takle endringer og mange baller i luften samtidig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Lederevner, flink med folk
Vi tilbyr
 • Arbeidssted er i Hokksund. Du vil få mange oppgaver som kan gi deg gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Du vil få stor påvirkning på våre leveranser og vil få se klare resultater av arbeidet dere sammen leverer. Dette er et engasjement i 6 måneder i første omgang, men med et klart ønske om langsiktig ansettelse.
 • Du kommer inn i et stort entreprenørselskap, noe som kan gi deg muligheter for videre faglig og personlig utvikling og karriere.
 • Vi er opptatt av seriøsitet, kvalitet og langsiktighet, og håper dette er noe du kan identifisere seg med.
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater