Detaljer

 • Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  17.02.2019
 • Sted:
  BURFJORD
 • Stillingstype:
  Prosjektengasjement
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk, eller annet skandinavisk språk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  BURFJORD
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1219634
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektleder hverdagsrehabilitering

Vi søker en engasjert og strukturert prosjektleder til å lede arbeidet med å styrke fokuset på og tjenestetilbudet innen rehabilitering og habilitering.

Varighet ca. 1 år med mulighet til forlengelse, avhengig av om vi får videre tilskudd knyttet til regjeringens program for styrking av habilitering og rehabilitering. Vi er fleksibel mht. stillingsprosent og varighet, slik at om du ønsker å jobbe full tid for en kortere periode eller deltid over en lengre periode, så vil vi søke å legge til rette for det.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med innføring av hverdagsrehabilitering
 • Lage retningslinjer for koordinerende enhet og styrke koordinatorrollen 
 • Bidra til at helse- og omsorgstjenestene i større grad fokuserer på forebygging og styrking av brukeres/pasienters muligheter til å opprettholde/gjenvinne sin mestringsevne 
 • Bidra til å få på plass rutiner for å styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og andre sektorer 
 • Bistå i arbeidet med plan for habilitering og rehabilitering

Som prosjektleder vil du samarbeide tett med andre i helse og omsorg, blant annet med hjemmetjenesten, ergoterapeut og fysioterapeut. 

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn, gjerne ergoterapeut eller fysioterapeut, med erfaring fra/kunnskap om habilitering/rehabilitering
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Gjerne erfaring med hverdagsrehabilitering
 • Gjerne kunnskap om og interesse for velferdsteknologi
 • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig, evt. annet skandinavisk språk

Egenskaper

Vi legger vekt på personlig egnethet. Vi vil gjerne at den som ansettes

 • Skal kunne være pådriver for utviklingstiltak
 • Er engasjert, strukturert og ansvarsfull
 • Har gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og løsningsorientert

Vi tilbyr:
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Godt samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • En spennende prosjektstilling der du er med på å forme framtidens helse- og omsorgstjenester i en liten kommune
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt
 • Kvænangen kommune har fantastiske muligheter for friluftsliv - jakt, fiske, ski og snøscooter
 • Vi er behjelpelig med å skaffe leilighet.

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Unni Edvardsen, etatsleder helse og omsorg, tlf. 40 45 01 14, e-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no. 

Søknad sendes elektronisk via nettstedet karriere.no innen 17.02.19.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.