Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2020
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3027780
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Prosjektleder for samarbeidsprogrammet "Våre unge"

Våre Unge er et samarbeidsprogram som skal bidra til at færre unge faller ut av det ordinære opplæringsløpet og dermed kommer seg inn på arbeidsmarkedet. Bak programmet står Larvik kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, NAV Vestfold og Telemark og iFokus. Vi søker nå etter en som skal lede arbeidet. 

Programmet har følgende visjon: 
Gjennom sammen å skape et helhetlig skoleløp og oppvekstmiljø - der flest mulig lykkes - inkluderer vi flere og reduserer utenforskapet. Det gir økt mestring for den enkelte og økt verdiskaping for samfunnet - både lokalt og regionalt.
Programmet – Våre Unge – skal bidra til nytenkning og støtte til etablerte strukturer. Våre Unge er ikke et prosjekt – men et langsiktig program – og målet er økt verdiskapning lokalt og regionalt. I tillegg skal programmet bidra til at Larvik kommune – og Vestfold og Telemark Fylke – realiserer flere av FN’s bærekraftsmål.


Vi søker deg som evner å være en pådriver for gjennomføring av kortsiktige tiltak, og parallelt utarbeide strategi for det langsiktige arbeidet, både med hensyn til organisering, økonomi og resultater. Vi ønsker også at du evner å utfordre ved å bidra til å sette dagens fagforståelse ved siden av hverandre, og sammen etablere ny felles forståelse for hvordan vi skal nå målet om å inkludere Våre Unge.

Arbeidsoppgaver
 • Rapportering til en Styringsgruppe som består av toppledere fra hver av de fire samarbeidsaktørene, samt ha en arbeidsgruppe du jobber tettere sammen med.
 • Koordinere og forankre arbeidet i Larvik kommune, NAV Larvik, NAV Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og i næringslivet i regionen.
 • Etablere god kontakt og samkjøre med allerede igangsatte tiltak og prosjekter. Det pågår mye godt arbeid i kommunen/regionen som Våre Unge skal dra nytte av.
 • Etablere samarbeid med/engasjere forskningsmiljøer for følgeforskning – og søke midler til finansiering av dette arbeidet. 
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på bacehelornivå
 • Kompetanse eller erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Innsikt og kjennskap til offentlige tjenester
 • Ledererfaring
 • Kan vise til dokumenterte resultater fra utviklingsarbeid og prosjektledelse
 • Har evne til å se helhet, uavhengig av organisatoriske skillelinjer
Personlige egenskaper
 • Du er god på relasjoner, samhandling og samarbeid
 • Du jobber strukturert og har gjennomføringsevne
 • Du ser løsninger og er en aktiv pådriver
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Vi tilbyr
 • En spennende utfordring med mulighet til å være med å utvikle nye tiltak
 • Stor vilje til å samarbeide til beste for Våre Unge
 • I første omgang et 2-årig prosjektengagement
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 •  Velferdsordninger

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.