Prosjektleder for ombygging

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du erfaring fra sjøen, brenner for det maritime Norge og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan det være dette er stillingen for deg!

I Sjøfartsdirektoratet fører Avdeling for fartøy og sjøfolk tilsyn med norske skip og rederier for å sikre høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeider vi hver dag for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.

Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger er en av seks underavdelinger i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Sammen med de andre fartøyavdelingene (fiskefartøy og passasjerskip) kontrollerer underavdelingen dokumentasjon som blir sendt inn ved bygging, ombygging, innflagging, og drift av skip og flyttbare innretninger.

Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonell design og prosjekter med ny teknologi - med mye kontakt mot konsulenter, verft og redere. I tillegg er underavdelingen også aktiv i internasjonalt arbeid, særlig IMO. Lasteskip er en variert flåtegruppe og det er mange spennende prosjekter knyttet til blant annet autonome fartøy, havbruksnæringen og andre spesialfartøy.

Fartøyavdelingene har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med de ulike fartøystypene. Inspeksjoner av skip blir utført av Sjøfartsdirektoratets lokale tilsynskontorer langs kysten og delvis av anerkjente klasseselskap. Inspeksjoner av flyttbare innretninger utføres imidlertid av underavdelingen.

Utlysningen gjelder en fast stilling, hovedsakelig som prosjektleder for ombygging av lasteskip. Arbeidsmengden på ombygginger kan være varierende. Overskuddskapasitet vil derfor bli benyttet inn på andre fagfelt. Hvilke fagfelt dette skal være, vil tilpasses etter utdannelse og erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Sjøfartsdirektoratets prosjektleder for ombygging av lasteskip
 • Vurdere ombyggingens omfang sammen med fagansvarlige på underavdelingen basert på mottatt informasjon om ombyggingen
 • Utarbeide dokumentasjonskrav og klargjøre våre interne systemer for saksbehandling
 • Utnevne saksbehandlere på berørte fagområder og fordele arbeidsbelastningen
 • Kontakt med rederi, verft, konsulenter, våre inspektører og saksbehandlere for å koordinere saksgangen
 • Kontinuerlig bidra i interne prosjekter sammen med ombyggingsansvarlige fra andre fartøysavdelinger for å forbedre prosessen og sørge for likebehandling.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som maskinist, nautiker eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets
 • Prosjektledererfaring er ønskelig
 • Kjennskap til norsk - og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringen og Sjøfartsdirektoratets funksjoner er ønskelig
 • Manglende formell utdanning kan i særlige tilfeller kompenseres med relevant praksis 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å sette seg inn i nye tekniske og operasjonelle utfordringer.
 • Kundeorientert, løsnings- og resultatorientert, selvstendig og ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig.
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gode analytiske evner og gode framstillingsevner på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, spesielt innen autonomi og nye energibærere. I tillegg har vi et særskilt fokus på digitalisering av tjenester opp i mot næringen og interne prosesser.

Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode: '1087 overingeniør' - brutto årslønn kr. 480.000 - 583.000. 

For særskilt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode: '1181 senioringeniør' - brutto årslønn 541.000 - 691.000, vurderes.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud - blant annet bedriftsidrettslag og treningsrom.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.

For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby - se under "Jobb hos oss" på våre nettsider