• Bedrift
  Lofotrådet
 • Søknadsfrist
  19.12.2022
 • Stillingsfunksjon
  Prosjektleder
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Foreninger og forbund - Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8370, Lofoten
  VESTVÅGØY
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4888897
 • Se her for andre jobber fra Lofotrådet
 • Oppdatert 13.12.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lofotrådet

Prosjektleder for Lofotens regionale arealregnskap

Foreninger og forbund - Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE VERDENS RENESTE ØYSAMFUNN?

Vil du ta en viktig utviklingsrolle i arbeidet for grønn næringsutvikling og bærekraftig vekst i Lofoten? Vi søker en strukturert og samhandlende prosjektleder for å lede pilotarbeidet med et regionalt arealregnskap i Lofoten. Vi søker deg som har god gjennomføringsevne, kompetanse innen lokal areal- og naturforvaltning, statistikk og kartverktøy og som har erfaring med utviklingsarbeid. 

Lofoten er en region i vekst og omfatter kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Sterke kontraster gir Lofoten et unikt særpreg som favner skjæringspunktet mellom hav og fjell, kystfiskekultur, landbruk og urbane kystbyer nord for polarsirkelen - i umiddelbar nærhet til urørt natur. Vi kan tilby en arbeidsplass i et av verdens vakreste øyriker, med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Lofotkommunene har gått sammen med Lofotkraft AS og Destination Lofoten AS om vekststrategien Lofoten – De Grønne Øyene 2030. Vår visjon er at framtidas Lofoten drives på fornybar energi, det er attraktivt å bo her og vi har et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Vi vil bidra til å nå FNs klimamål.  Lofoten skal bli verdens reneste øysamfunn, og samarbeid er vårt viktigste redskap. Les mer om Lofoten – De grønne øyene.

Arbeidsgiver for stillingen er Lofotrådet (Interkommunalt politisk råd for Lofoten). Lofotrådet administreres av daglig leder og har i tillegg fire ansatte; regional klimarådgiver, programleder for De grønne øyene, prosjektleder for grønne anskaffelser, og ungdomskoordinator. 

Lofotrådet har fått tilskudd fra Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Nordland til utvikling og implementering av et regionalt arealregnskap, herunder landområder, kystsone og hav. Prosjektet omfatter etablering av metode, bygging av kunnskapsgrunnlag og implementering i kommunenes planverk. Metodikk og kunnskapsgrunnlag skal utvikles i samarbeid og med støtte i relevante fagmiljøer og gjennom innkjøp av spisskompetanse. Arealregnskapet skal inngå i kommunenes planarbeid og planverk og bidra til mer miljø- og klimavennlig arealplanlegging. Samarbeidspartnere er Nordland Fylkeskommunene, Norges Vassdrags- og Energidirektorat og Lofotodden Nasjonalpark. 

Som prosjektleder for Lofotens regionale arealregnskap vil du lede arbeidet for å få på plass et kunnskapsgrunnlag og beslutningsverktøy som er innrettet for at regionen skal kunne gjøre langsiktige avveininger som gir grønn verdiskaping og vekst på lang sikt. Prosjektet skal ta utgangspunkt i eksisterende metoder og veiledere og tilpasse disse til lokal kontekst egnet for Lofoten, men også prøve ut nye metoder. Arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med kommunene i Lofoten, og med aktiv involvering av samarbeidspartnere, forsknings- og utviklingsmiljøer og andre sentrale aktører lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Målet er å utvide prosjektet til også å omfatte et regionalt naturregnskap, og det er ønskelig at en slik utvidelse kan ivaretas faglig av den som blir tilsatt. Stillingen lyses derfor ut som et toårig engasjement, men med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering. 

Vi ser etter deg som har: 

 • Relevant høyere utdanning (bachelor/master)

 • Erfaring med prosjekt- og prosessledelse

 • Allsidig kompetanse innen fagretninger som areal- og naturforvaltning, geomatikk, miljø- og ressursøkonomi, naturgeografi, økosystemtjenester, areal- og klimautfordringer, og bevaring av naturmangfold

 • Erfaring med metode- og utviklingsarbeid

 • God kjennskap til offentlig forvaltning og virksomhet, særlig innen plan og miljø

 • Erfaring med involvering og koordinering av aktører i prosjektsamarbeid

Viktige egenskaper for stillingen vil være å:

 • Ha god evne til å bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med andre

 • Være nysgjerrig og trives med utviklingsarbeid

 • Jobbe strukturert, selvstendig og være god til å prioritere

 • Være fremoverlent og ha god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • 100% stilling i 2-årig prosjektengasjement med mulighet for forlengelse

 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

 • Kontorsted Lofoten 

 • Offentlig pensjonsordning i KLP

 • Lønn etter avtale

 

Søknadsfrist: 19.12.2022


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

 

Ingrid Slungaard Myklebust, senior klimarådgiver for Lofotrådet, ingrid.slungaard.myklebust@lofotradet.no, tlf. 928 60 242


Gaute Wahl, daglig leder i Lofotrådet, e-post: gaute.wahl@lofotradet.no, tlf. 970 04 849

Lofoten – De Grønne Øyene 2030 søker også etter en Kommunikasjons- og programrådgiver

Les mer her om Veikartet for Lofoten – De grønne øyene.


 

 • Bedrift
  Lofotrådet
 • Søknadsfrist
  19.12.2022
 • Stillingsfunksjon
  Prosjektleder
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Foreninger og forbund - Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8370, Lofoten
  VESTVÅGØY
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4888897
 • Se her for andre jobber fra Lofotrådet
 • Oppdatert 13.12.2022