Prosjektleder - engasjement

Rogaland brann og Redning IKS

Politi, brann og toll

Vi søker etter en prosjektleder for et års engasjement med snarlig tiltredelse.

Rogaland brann og redning IKS (RBR) er i ferd med å anskaffe flere større og digitale arbeidsplattformer innen tilsyn, hms, kvalitet og FDV for å møte fremtidens krav til effektiv og god forvaltning.  

Vi søker etter en prosjektleder som kan lede implementeringen på en smidig og effektiv måte, slik at organisasjonen sitter igjen med fornøyde ansatte og en god ressursutnyttelse av de digitale plattformene.

Prosjektlederen får ansvaret for å planlegge, lede, fasilitere og følge opp implementeringen. Vi ser etter deg som er strukturert, har gode mellommenneskelige egenskaper og som ønsker å bidra til fremtidsrettet arbeid gjennom spennende prosjekter.

Vi søker en person som er entusiastisk, utadvendt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver:

 • lede prosjekter, overlevere og implementere ferdig prosjekt til drift
 • planlegge og følge opp prosjekt
 • bidra til en motivert prosjektorganisasjon og ta ansvar for et godt samarbeid med eksterne interessenter og samarbeidspartnere
 • bidra til faglig utvikling og kompetansebygging i organisasjonen

Prosjektlederen skal være

 • beslutningstaker
 • den som skaffer ressurser
 • den som motiverer prosjektdeltakerne
 • den som planlegger, budsjetterer og organiserer
 • den som følger opp, iverksetter endringer og kommuniserer med interessenter 

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole
 • erfaring med å lede implementering av IKT systemer
 • kjennskap til offentlig forvaltning, hms, kvalitet og FDV-systemer
 • god kjennskap til strukturering og gjennomføring av prosesser og prosjekt
 • erfaring med å bygge gode presentasjoner og analyser
 • erfaring med metodisk gjennomføring av prosjekter innen organisasjonsutvikling er ønskelig
 • teknologikompetanse, finne smarte løsninger for å utnytte nye og eksisterende systemer sammen med leverandører og interne IT-ressurser
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • erfaring og kompetanse innen forbedringsarbeid - LEAN

Personlige egenskaper:

 • god til å planlegge, koordinere og gjennomføre flere prosjekter samtidig
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk, arbeider strukturert og selvstendig
 • evner å sikre god samhandling på tvers av seksjoner og avdelinger
 • evner å lede medarbeiderne gjennom konstruktive  prosesser for å oppnå resultater
 • klarer å få personer med ulike interesser og ulik kompetanse til å dra i samme retning
 • er løsningsorientert, lojal og fleksibel

Vi tilbyr

 • en portefølje av utfordrende og varierte prosjekter
 • et sterkt og tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kolleger i en samfunnsengasjert organisasjon
 • en trivelig arbeidsplass og et inkluderende arbeidsmiljø
 • moderne kontorlokaler
 • trening i arbeidstiden i egne treningsfasiliteter
 • offentlig tjenestepensjon gode forsikringsordninger

Prosjektlederen rapporterer direkte til stabssjefen.

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse. 

 
Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse