Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2020
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3077384
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Prosjektutvikler: Byutviklingsprogram for Larvik by

OBS: Ny søknadsfrist

Vil du være med på å utvikle Larvik by som attraktivt og urbant tyngdepunkt i kommunen?
Vil du bidra til å sikre god byutvikling i tråd med bærekraftmålene og kommunens visjon «Larvik - miljøbevisst, livskraftig og verdiskapende»?
Vil du bidra til å gjøre veien fra idéer og planer til realisering av viktige nøkkelprosjekt enklere og raskere?

Larvik kommune ligger midt i bybeltet i den nye regionen Vestfold og Telemark, der Larvik by sammen Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand utgjør et befolkningstett område med vel 420.000 innbyggere. Larvik består i dag av 47200 innbyggere fordelt på Larvik by, Stavern by, 5 utpekte lokalsentrum og flere unike lokalsteder og bygder. Om lag halvparten av kommunens innbyggere bor i Larvik by.

Høsten 2019 ble det besluttet framtidig lokalisering av trasé og stasjon for InterCity i Larvik by, og våren 2020 ble ny Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. Det pågår nå rullering av sentrale arealplaner der den langsiktige utviklingsretningen for kommunen generelt og for Larvik by spesielt stakes ut. Parallelt igangsettes omdømmeprosjektet Midtpunkt Larvik der det er pekt på tre viktige delelementer; Kommunikasjon, Samskaping og Stedsutvikling.  

Vi ser etter en energisk, løsningsorientert og handlekraftig person som evner å skape et godt
samarbeidsklima. Vi leter etter deg som både kan holde fast i visjoner og strategiske veivalg samtidig som du inspirerer og sikrer gjennomføringskraft i byutviklingen

Arbeidsoppgaver
 • Ha faglig ansvar for å etablere og følge opp byutviklingsprogram for Larvik by, og delta inn i prosessen rundt Midtpunkt Larvik.
 • Være en brobygger internt i kommunen og ut mot ulike aktører i byutviklingen, enten de er offentlige, private, interesseorganisasjoner, innbyggere eller andre.
 • Lede og delta i prosesser rundt prosjekter i en tidligfase fram til det foreligger en prosjektavklaring som sikrer videre gjennomføring, inkludert programmering, konkurranseunderlag, innkjøp, budsjettering, prosessplanlegging, medvirkning, mediehåndtering m.v.
 • Forberede saker og rapportere til kommunens administrative og politiske ledelse på arbeidet med byutviklingsprogram for Larvik by, inkludert relevante prosjekter.
 • Oppgaver kan bli endret i løpet av perioden.
Kvalifikasjoner
 • Masterutdanning innen fag der realiseringskompetanse er vektlagt f.eks. sivilingeniør, arkitektur, landskapsarkitektur eller tilsvarende.
 • Erfaring innen prosjektutvikling, prosjekt og prosessledelse i store og små prosjekt knyttet til by- og stedsutvikling.
 • Erfaring med programmering, utlysning og gjennomføring av plan- og designkonkurranser, parallelloppdrag og tilbudskonkurranser.
 • Innsikt i prosesser etter Plan- og bygningsloven og annet relevant rammeverk for by og stedsutvikling i Norge.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med gjennomføring av større byggeprosjekter fra tidligfase til realisering er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Strategisk forståelse, engasjement og gjennomføringsevne 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Jobbe selvstendig, men være åpen og inkluderende og evne å skape et godt samarbeidsklima
 • Interesse for byutvikling og samskaping som redskap for god samfunnsbygging
 • Forståelse av hva det vil si å jobbe i en politisk ledet organisasjon. 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Mulighet til å utvikle egen rolle og arbeidsoppgaver, og bidra til varige endringer i en spennende utviklingstid for Larviksamfunnet.
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Velferdsordninger for ansatte i Larvik kommune

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.