Prosjektleder

Utlendingsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdeling i UDI og har i overkant av 80 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.  
 
Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder i UDI- DIGA vil typiske arbeidsoppgaver være:

 • Lede ulike prosjekter med fokus på risikostyring og gevinstmålene
 • Rapportere fremdrift, risiko og økonomi
 • Formidle analyser og resultater både muntlig og skriftlig
 • Samarbeide på tvers med andre seksjoner, avdelinger og andre etater
 • Fasilitere diskusjoner, beslutninger, og bistå med synlighet og spredning av informasjon internt og eksternt
 • Bidra til å videreutvikle UDIs prosjektrammeverk


Vi ønsker at du har kjennskap til smidig utvikling, metoder og rammeverk og at du kan tilpasse metode etter behov. Norsk er vårt arbeidsspråk.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse og minimum fullført Bachelorgrad. Det er ønskelig med minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Sertifisering innen PRINCE2 (Foundation / Practitioner / Agile) eller PMI
 • Erfaring med smidig prosjektledelse og utvikling
 • Evne til arbeid i grenseflaten mellom teknologi- og brukermiljø
 • God kjennskap til moderne rammeverk for utviklings- og endringsarbeid
 • Erfaring fra offentlig sektor vil vektlegges
 • Kjennskap til og praksis innen fasilitering, coaching og kontinuerlig forbedring er en fordel
 • Ha god forståelse og interesse for teknologi og integrasjoner
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Viser empati, ydmykhet og respekt for dine kollegaer
 • Dyktig med mennesker, trives med å jobbe i tverrfaglige team med mennesker med og uten teknologikompetanse
 • Proaktiv, initiativrik og løsningsorientert
 • Strukturert og tydelig
 • Evne å lære av egne feil
 • Lagspiller som løfter frem andre, men setter pris på å bli spurt om råd og veileder andre
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Unik mulighet til å være med på å levere et viktig samfunnsoppdrag 
 • Innflytelse på utviklingen av nye og eksisterende systemer 
 • Fantastiske kollegaer som trives med å jobbe sammen mot et felles mål 
 • Helt nye moderne lokaler på Helsfyr – Valle View
 • Betalt overtid 
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden 
 • Sommertid/vintertid
 • Mobil arbeidsplass
 • Lønn etter statens regulativ som overingeniør (SKO 1087) i lønnsspennet kr.800 000 – kr.950 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring


For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det.
Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  


I samsvar med offentlegloven kan navnet ditt som søker, offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.