Detaljer


Prosjektledelse - seniorrådgiver

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) søker etter prosjektleder/seniorrådgiver til et vikariat frem til mars 2022.

VKM utarbeider uavhengige vitenskapelige risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og som grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk – og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 100 medlemmer samt et faglig sekretariat på 23 personer med bred kompetanse innenfor alle av VKMs fagområder. 

Hovedoppgavene for stillingen vil i hovedsak være knyttet til VKMs arbeid med risikovurderinger og andre kunnskapssynteser av fremmede organismer og hvilke effekter disse kan ha på norsk biologisk mangfold, samt risikovurderinger som utarbeides i forbindelse med handel, import og eksport av arter listet under Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora (CITES). Gjennom prosjektledelse og samarbeid med komiteens medlemmer, kolleger i sekretariatet og representanter for oppdragsgiverne skal prosjektlederen/seniorrådgiveren bidra til å løse VKMs samfunnsoppdrag innen disse områdene.

For å bidra inn i dette arbeidet søker vi etter en prosjektleder/seniorrådgiver som har en sterk faglig bakgrunn innen relevante fagområder, og som gjerne har erfaring fra arbeid med risikovurderinger/kunnskapssynteser og prosjektledelse. Gode samarbeidsevner og god kommunikasjon, fleksibilitet, struktur og rolleforståelse er egenskaper som vil gi god driv i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
 • Prosjektledelse for risikovurderinger og andre kunnskapssynteser av fremmede organismer og hvilke effekter disse kan ha på norsk biologisk mangfold
 • Prosjektledelse for risikovurderinger som utarbeides i forbindelse med handel, import og eksport av arter listet under CITES inngår også i stillingen
 • Arbeidsoppgaver innen andre relaterte fagområder kan også være aktuelle
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere naturvitenskapelig utdanning, gjerne doktorgrad innen ett eller flere av følgende områder:
     -Økologi
    - Bevaringsbiologi
     -Populasjonsbiologi
     -Spredningsbiologi
     -Biostatistikk
 • Erfaring fra arbeid med risikovurderinger/kunnskapssynteser er ønskelig
 • Erfaring med prosjektledelse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk vektlegges
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, strukturert og resultatorientert
 • Fleksibel og med gode evner til å kommunisere og samarbeide
 • God rolleforståelse
Vi tilbyr
 • En spennende og selvstendig jobb i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet arbeidsmiljø
 • Stilling som seniorrådgiver, lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden