Detaljer


Prosjektkoordinator

 

Vi søker tre prosjektkoordinatorer til avdeling for forskningsadministrativ støtte (FAS) ved Folkehelseinstituttet. En av stillingene vil ha arbeidsted Bergen mens de to andre vil ha arbeidsted Oslo
Avdelingen yter forskningsadministrativ støtte til forskningsprosjekter på instituttet. Avdelingen skal støtte opp om instituttets satsing om å øke tildelinger av forskningsmidler fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, samt bidra til god økonomistyring og effektiv administrativ styring av instituttets prosjekter. 

Stillingene vil innebære forskningsadministrativt arbeid for flere forskningsprosjekter med finansiering fra Forskningsrådet, EU eller andre finansieringskilder. 

En av stillingene vil knyttes til Senter for fruktbarhet og helse, et senter for fremragende forskning finansiert gjennom Forskningsrådets SFF-ordning. Senteret ble opprettet ved Folkehelseinstituttet i 2017. Senteret har en stor prosjektportefølje med mange norske og internasjonale samarbeidspartnere. Den som ansettes vil inngå i et administrativt team ved senteret.

 

Arbeidsoppgaver

  Arbeidsoppgavene vil variere ut fra prosjektets natur og kompetansen til den enkelte prosjektkoordinator.

 • Bistå med budsjett og økonomioppfølgning i forskningsprosjekter.
 • Rapportere om aktiviteter og økonomistatus internt og til finansieringsinstanser, som Forskningsrådet og EU.
 • Bistå prosjektleder med å skaffe relevante godkjenninger, eksempelvis etisk godkjenning, dispensasjon fra taushetsplikt, søke om tilgang til registerdata, og ivaretakelse av krav i henhold til personvernlovgivningen.
 • Planlegge og gjennomføre møter, seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med prosjektledere.
 • Bistå i innsamling av forskningsdata.
 • Koordinere og samarbeide med andre avdelinger ved instituttet, inklusiv økonomiavdeling, juridisk avdeling, kommunikasjonsavdelingen og HR
 • Støtte opp om avdelingens arbeid og være en god ambassadør for FAS-avdelingen.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra høyskole/universitet på masternivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • God digital forståelse, og erfaring i bruk av dataprogrammer som Excel, Word, Skype/Teams o.l.
 • Helst minimum  tre års erfaring fra tilsvarende arbeid, helst innenfor universitet og høyskole-/instituttsektoren.
 • Erfaring med økonomioppfølging.
Personlige egenskaper
 • Motivert og engasjert person som kan arbeide selvstendig og systematisk.
 • Kan takle høyt arbeidstempo i perioder.
 • Serviceinnstilt og fleksibel.
 • Må ha gode evner til samarbeid og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.
 • God evne til å kommunisere og til å skape kontakt med samarbeidspartnere.
 • Personlig egnethet samt interesse for folkehelse og administrative oppgaver tillegges avgjørende vekt.
Vi tilbyr
 • Stillingen som rådgiver, med lønn i hht statens regulativ, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring. 
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver.
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel.
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.