Prosjekteringsleder signal

Link International Norge AS

Konsulenter - Personal og -utvikling

Sporveien har byggherreansvaret for bygging av ny Majorstuen stasjon som er en svært sentral sentrumsstasjon med stor trafikk. Stasjonen har et eldre signalanlegg som er bygget over mange år og med forskjellige systemleverandører.

Nye Majorstuen stasjon er et komplisert prosjekt, og flere signalsystemer vil bli berørt. Prosjektet vil foregå samtidig som andre store prosjekter i tilknytning til Majorstua, og vil måtte forholde seg til både utbygningen av Fornebubanen og implementeringen av nytt signalanlegg (CBTC) på T-banen i Oslo. I tillegg vil prosjektet bli implementert i flere steg.

Byggherreteamet skal styrkes med en signalressurs som får ansvar for prosjektering og bygging av den svært viktige og kompliserte signaldelen av prosjektet. Er du den vi søker, vil du få følge prosjektet fra start til slutt.

 

Ansvar og hovedoppgaver:

Kompleksiteten ved systemet gjør at Sporveien har behov for en dedikert prosjekteringsleder som skal ha et fagansvar for signalsystemet gjennom alle prosjektets faser. Systemets beskaffenhet gjør at det stilles krav til særdeles langsiktig og nøyaktig planlegging. Problematikken med at vi har flere systemer fordrer tung og bred signalkompetanse samt evner til strategisk tenkning.

Det er ønskelig at man har jobbet med signalleveranser i større prosjekter tidligere. Det tette samarbeidet mellom prosjekt, teknisk avdeling, baneorganisasjon samt CBTC prosjektet gjør at gode samarbeidsevner og evne til å kommunisere nøyaktig og tydelig verdsettes høyt.

 • Følge opp mot andre fag i prosjektet og sørge for at signal faget blir ivaretatt.
 • Følge opp leverandører av signal anlegget på Majorstua i alle faser (Planlegging, prosjektering og installasjon).
 • Sikre at signal er godt ivaretatt i faseplanleggingen for prosjektet
 • Følge tett opp mot andre pågående prosjekter som har grensesnitt mot prosjektet (herunder CBTC og Fornebubanen), og sørge for at nødvendig avklaringer blir gjort i tide.
 • Følge opp og sikre at nødvendige avklaringer og godkjenninger hos interne og eksterne premissgivere blir gjort i tide.
 • Koordinere med driftsavdelingen i forbindelse med alle arbeider som påvirker operativ drift av signalsystemene.


Kvalifikasjoner

 • Du bør ha god forståelse av signalfaget, både tradisjonelle signalsystemer og moderne signalsystem. Det er en stor fordel med sterk prosjektkompetanse i tillegg til god faglig kompetanse, og erfaring som prosjekteringsleder er sterkt ønskelig. God forståelse av hvordan baneprosjekter blir gjennomført og hvordan signalprosjekter foregår opp mot dette.
 • Ingeniør/sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller lignede - gjerne med spesialisering innen signal.
 • Du bør ha minimum 10 års relevant erfaring fra byggherre, rådgiver eller leverandør med systemer med prosjektering eller bygging av jernbanesystemer eller større kontrollsystemer. 
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra teknisk prosjektledelse av kontrollsystemer
 • I tillegg er det ønskelig med erfaring med kompliserte modifikasjonsprosjekter, god kompetanse innen RAMS og kjennskap til SIL-systemer, gjerne innen jernbanesektoren.


Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er selvstendig og er en god signalressurs, som motiveres av å oppnå resultater for egen del og sammen med andre. Du er pålitelig, strukturert og analytisk. I tillegg til å være god i faget ditt og på å håndtere grensesnitt, må du ha gode samarbeidsegenskaper og god evne til strategisk tenking og kommunikasjon. Skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk er viktig i stillingen. Du må også etterleve og være rollemodell for Sporveiens verdier pålitelig, engasjert og samhandlende.Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Vi imøteser din søknad og CV innen 14. mai 2021. Søknader vil bli fortløpende vurdert.

Link International bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283 eller Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

 

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, med mulighet for å trekke søknaden før offentliggjøring.

 
Opprett gratis bedriftsprofil
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Opprett gratis bedriftsprofil