Prosjekteringsleder / Prosjektleder energisentraler

Link International Norge AS

Konsulenter - Personal og -utvikling

Nordisk Energikontroll AS er en ledende kompetansebedrift innen bærekraftige varme- og kjølesentraler. Vi prosjekterer og leverer energisentraler som utnytter fornybare energikilder som bergvarme, sol og fjernvarme. Selskapet ble etablert for 25 år siden og i 2020 kom Eidsiva bioenergi og Akershus Energi på eiersiden

Vår målgruppe er borettslag, nytte og næringsbygg som ønsker de mest energieffektive løsningene for et optimalt inneklima og minst mulig miljøavtrykk. Energisparingene kan ofte være på mellom 60-80%. Blant våre kunder finner du Forsvarsbygg, Statsbygg, Obos, Oslo kommune ved Boligbygg samt mange andre kommuner, utbyggere og boligsameier/ borettslag. Våre løsninger passer like godt for eksisterende bygg som for nybygg.

Vi opplever stor interesse for våre løsninger og er nå klare for videre vekst ved vår avdeling Nordisk Energikontroll Telemark AS. Vi ønsker derfor å forsterke vårt gode fagmiljø med ytterligere en prosjektleder for store prosjekter innen fornybar varme og kjøling.

Hovedoppgaver:

 • Kunderådgiving og gjennomføring av forprosjekt
 • Prosjektere energisentraler med tilgrensende utstyr
 • Prosjektledelse under anskaffelse, byggefasen og igangkjøring av anlegg
 • Delta i salgsmøter sammen med salg- og markedssjef
 • Støtte kolleger og være en aktiv bidragsyter i fagmiljøet internt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse, gjerne fagbrev og påbygg på ingeniørnivå.
 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver knyttet til energisentraler
 • Strukturert og nøyaktig arbeidsstil
 • Gode evner for samarbeide og kompetansedeling
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Du tilbys:

 • Faglig spennende prosjekter som bidrar i det grønne skiftet
 • Et ledende fagmiljø som er støttende og deler kunnskap
 • Bra kontorfasiliteter i Porsgrunn der vi er samlokalisert med gode bransjekolleger.
 • Fleksibel arbeidssituasjon med mulighet for tidvis bruk hjemmekontor
 • Et selskap med store vekstambisjoner og solide eiere
 • Gode lønnsbetingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger

For ytterligere informasjon om denne muligheten er du velkommen til å kontakte vår rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283 eller mail bragstad@linkinternational.no.  Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase.