Detaljer


Prosjektdirektør - klima, miljø, mat og helse

Vil du bidra til å møte behovet for ny kunnskap om klima, miljø, mat og helse?  Folkehelseinstituttet søker en prosjektdirektør som skal utvikle fagområdet klima, miljø, mat og helse. Dette er en mulighet til å arbeide med store spørsmål knyttet til planetens helse og helsen til verdens befolkning.
 
Folkehelseinstituttets kjerneoppgaver er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Vår rolle er kunnskapsgenerering gjennom forskning og helseovervåking, kunnskapsoppsummeringer, rådgivning og risikovurdering for myndigheter og befolkningen. Instituttet har kunnskap om luftforurensning, miljøkjemikalier i produkter og mat, kosthold og helseeffekter, smittevern, skadedyr, mikrobiologi og psykisk og fysisk helse, samt bred kompetanse innen virkemidler og tiltaksforskning. Vi har kompetanse i statistikk, epidemiologi og modellering, og vi forvalter helseregistre, helseundersøkelser og biobanker som kan benyttes som infrastruktur for forskning og innovasjon.
 
Vi ser etter en engasjert fagperson som vil bygge og lede et tverrfaglig miljø. Målet er å realisere en større satsning på klima, miljø, mat og helse. Prosjektdirektøren skal jobbe med faggrupper på tvers av instituttet for å samle og løfte feltet. Utvikling av nasjonalt og internasjonalt samarbeid er en viktig del av jobben. Oppgaven vil i første omgang være organisert som et prosjekt, men en hovedoppgave vil være å vurdere etablering av en ny organisatorisk enhet som integrerer eksisterende fagmiljø for miljø og helse.
 
Stillingen vil i utgangspunktet være plassert i direktørens stab. Folkehelseinstituttet har virksomhet i Oslo og Bergen. Den aktuelle stillingen vil være plassert i Oslo. 

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for å lede og utvikle et fagmiljø innen klima, miljø, mat og helse
 • Initiere, utvikle og lede satsninger på feltet
 • Identifisere og iverksette finansieringssøknader til forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Motivere og samle ulike miljøer med aktuell kompetanse i instituttet til felles satsning
 • Vurdere etablering av en ny organisatorisk enhet som integrerer eksisterende fagmiljø for miljø og helse
 • Opprettholde og utvide faglige nettverk internt og eksternt
 • Være pådriver for en langsiktig plan for fagfeltet ved instituttet
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning og forskningskompetanse, minimum tilsvarende doktorgrad, fortrinnsvis på professornivå
 • Relevant faglig kompetanse og erfaring
 • Erfaring med forskningsledelse og søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Det er en fordel med erfaring fra:
  • ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner
  • å bygge og samle tverrfaglige kompetanse- og fagmiljøer
  • forebygging og folkehelsearbeid
  • helseforvaltningen i Norge
  • internasjonalt arbeid mediehåndtering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt
  engelsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Visjonær og strategisk tenkende
 • God til å kommunisere og samarbeide konstruktivt
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å få folk med seg og lede gjennom andre
 • Strukturert og løsningsorientert 
Vi tilbyr
 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som prosjektdirektør, og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger